ארץ ישראל כללי

מאמרים

משנה וארץ: שינוי בפירות שביעית

אין לטפל ולשמר פירות שביעית כמקובל בשאר שנים. משנתנו מונה שינויים שיש לבצע בטיפול בתאנים, ענבים וזיתים. במאמר מבוארים...

הרב יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שני כללים בשביעית ושתי גרסאות במשנה

מגירסת המשניות שלפנינו משתמע כי הן עוסקות בצמחים הראויים למאכל אדם, בהמה או צביעה. אם אין הם מתקיימים בארץ – יש להם...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שלב ההיתר באכילת זיתים בשביעית – הבאת שליש

חכמים למדו שאין לאכול פירות שביעית אלא כשהגיעו לרמה בה מקובל להשתמש בהם גם בשנים האחרות. לגבי הזיתים מפורטים שלושה שלבים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: מדרגות בגאיות

משנתנו עוסקת בבניית מדרגות ערב שביעית ובשביעית. לדעת הר"ש מדובר במדרגות היורדות למקום קיבוץ המים, ולדעת הראב"ד ויתכן שגם...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: חריש בערב שביעית

פרקים א וב במסכת שביעית מכילים הלכות רבות הנובעות מדין 'תוספת שביעית'. אחד הדינים המרכזיים הוא הגבלת זמן החריש ערב...

יואל יעקובי

מאמרים

מום בבכור

עז מבכירה שהמליטה זכר, בעליו העבירו אותו לכהן, מה החובה המוטלת על הכהן וכיצד עליו לטפל בו?

הרב דוד אייגנר

מאמרים

משנה וארץ: זהותו של שור הבר

במאמר ניגע על קצה המזלג באפשרויות השונות לזיהויו של שור הבר של המשנה.

יואל יעקובי

מאמרים

אותיות של חורבן ואותיות של גאולה

באל"ף-בי"ת העברי יש עשרים ושתיים אותיות רגילות וחמש אותיות סופיות – מנצפ"ך. בעיון זה שני חלקים: בחלק הראשון ננסה להבין...

הרב צבי שורץ

מאמרים

משנה וארץ: מיני זרעים בכרם

המשנה מונה שלושה מיני צמחים שמצויין לגביהם כי הם אינם כלאים בכרם. במאמר נסקור בעז"ה אמירה זו, נעמת אותה עם אמירות אחרות,...

יואל יעקובי