ארץ ישראל כללי

מאמרים

משנה וארץ: הרחקות בכרם

בגפן יחידית יש להרחיק שלושה או שישה טפחים, ואילו בכרם – ארבע אמות. מהי הסיבה לחומרה של כרם? הסבר אחד הוא גודל הכלים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: כלאים בסמיכת חרדל וחריע

משנה זו עוסקת בהיתר ובאיסור של זריעת חרדל או חריע בסמיכות לסוגי גידולים שונים. משום מה המשנה איננה מפרטת מדוע אסור לזרוע...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: הזאב והכלב

הדמיון בין הזאב לכלב, הנובע ממטען גנטי כמעט זהה והיותם תתי מינים של אותו מין, עדיין לא מונע את הגדרתם כמינים נפרדים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: פירות גוי ופירות כותי

הבדלים בין טבל של גויים לטבל של כותים הם לדעת הרמב"ם מתקופה קדומה שבה כותים נחשבו מעולים מגויים. כיום, אומר הרמב"ם, דינם...

יואל יעקובי

מאמרים

מחזור חדש בתוכנית תורה וארץ

בחודש שעבר החל מחזור שלישי של תוכנית לימוד "תורה וארץ" בנושאי המצוות התלויות בארץ. במסגרת הלימודים יוצאים המשתתפים...

מערכת למעשה

מאמרים

משנה וארץ: בנות שקמה מוסטפות

בירושלמי נחלקו האם רשימת הפטור היא רק מדמאי או גם מטבל ודאי. ר' יוחנן סובר שטעם הפטור הוא בגלל שחזקת פירות אלו מההפקר,...

יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: זית הנטופה

מהו זית הנטופה הנזכר במסכת פאה? האם השם בא ללמד על אופי מסויים או מיקום גאוגרפי גרידא? האם מדובר בסוג עץ משובח, או שמא...

הרב יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: כובעות, כומסאות חררה ועומרים

מתי ננהגת מצוות השכחה והיכן היא מוזכרת במשנה? מהם 'כינוס סופי' ו'כינוס זמני' ובאלו מקרים העימור אליהן אינו יוצר שכחה?...

הרב יואל יעקבי

מאמרים

ישראל - אי של הצלחה

התקשורת לעיתים דוחפת את הציבור להסתכלות פסימית על המציאות. הדו"ח הבא מפרט דווקא את הצמיחה וההישגים של מדינת ישראל ב-68...