ההרכבות האסורות

מאמרים

השרשת ייחור בעזרת עלה של אלוורה

האם ניתן לקחת ייחור של עץ פרי, לתחוב אותו בתוך עלה של אלוורה ולהטמינו בקרקע, על מנת שזה יספק לו לחות והגנה מפטריות?

הרב דוד אייגנר

מאמרים

טבלת המידע על ההרכבות המותרות והאסורות

לטובת ציבור החקלאים והצרכנים, הוכנה טבלה המסכמת את המידע על ההרכבות המותרות והאסורות.

צוות מכון התורה והארץ

מאמרים

הרכבה בעצי נוי- ו"בר זית בינוני"

הרכבה מוכרת בעיקר בעצי פרי, אולם היא מתבצעת גם בעצי נוי וסרק. מהם הסיבות להרכבה בעצי נוי, ואיך דבר זה יכול להשפיע עלינו...

יהודה הלר

מאמרים

הרכבת שקד על כנת אפרסק-שקד

מה דין כנה המורכבת מאפרסק ושקד לעניין כלאיים ומה דין התוצר?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דין שתילים מורכבים

אסור לקיים אילן שהורכב בכלאיים אבל הפרי היוצא ממנו מותר. האם מותר לקנות מהשתלן שתילים כשידוע שהם מורכבים, או שאסור כיון...

הרב עזרא בצרי

מאמרים

דין הרכבת אילן בידי גוי

נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הרכבת שזיף על שקד

תגובה למאמרו של פרופ' כסלו

הרב יואל פרידמן

מאמרים

'הרכבות שולחן' – איסורן בכלאיים (תגובה)

אדם הרכיב שני ענפי אילנות, שיש בהם איסור כלאיים. אדם אחר מיהר ולהניח את הענף המחובר באדמה או על מצע גידול, כדי שיוציא...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

איסור כלאי אילן ב'הרכבות שולחן'

עלה בדעתנו שב'הרכבת שולחן', אין כלל איסור של כלאיים. אין זאת רק מפני שמדובר בהרכבה במנותק מן האדמה, ודינה של הרכבה כזו...

הרב יואל פרידמן

  • 1
  • 2