שונות

מאמרים

לראשונה: משתלה עם פיקוח הלכתי לכלאיים וערלה

משתלה ראשונה בארץ החלה לפעול בפיקוח הלכתי בנושאי כלאיים וערלה, וזאת בשל התחום הפרוץ והשאלות הרבות בקרב הציבור.

מערכת למעשה

מאמרים

בדין כלאיים בחממה

ישנן שתי שיטות גידול לעגבניות בחממה: א. שותלים שורות בודדות של עגבניות כאשר הרווח בין השורות הוא של 1.10 מ' לערך. ב....

הרב יהודה עמיחי 

מאמרים

האדם מול הבריאה-באור מצוות הכלאים

סוגיית טעמי המצוות בכללה - קשה היא, ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול השגתו של האדם, גדולה ככל שתהיה - לא תוכל לתפוס...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

זריעת בצלצלים ליד תורמוס

ניתוח השאלה ממספר נקודות על זריעת בצלצלים בסמוך לתורמוס שמגדלים אותו לזבל ירוק ולא למאכל

הרב שמעון בירן הי"ד

מאמרים

בעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים

המאמר עוסק בבעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים

אגר' אסף אבטבי

מאמרים

האגס המורכב?

לקראת חג הסוכות, חג שבו אנו נפגשים עם הצמחים המיוחדים, אנו גם נפגשים עם נושא ההרכבות, כבר פורסם בעולם נושא האתרוגים...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

תקציר הלכות הנבטה ביתית

ישנם רבים שמנביטים בבית מיני זרעים שונים, ולאחר ההנבטה אוכלים אותם, לצורכי תזונה. מהן ההלכות הנוגעות להנבטה ביתית ומה...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה

מהו המרחק שיש להרחיק בין שתי שורות של מיני ירק שונים הגדלים בגינה, והאם גודלה של השורה משפיע על המרחק?

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

צמחים טרנסגניים וההלכה

לפי ההתפתחות הטכנולוגית, נראה שהתמונה תהיה דומה גם בעתיד ויתכן שיישום ההנדסה הגנטית בצמחים אף יגבר, לפיכך נראה שיש מקום...

ד"ר אריה מעוז/פרופ' אליעזר גולדשמידט

  • 1
  • 2