לקט שכחה ופאה

מאמרים

מתנות עניים ובניין בית המקדש

עורך הספר 'מתנות הארץ', הרב יעקב אפשטיין- כתב את הדברים הבאים בנושא מצוות מתנות עניים לרגל סיום כתיבת הספר והוצאתו...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

נתינת מתנות עניים בימינו

האם צריך לתת מתנות עניים בימינו, ואם כן – באיזה אופן?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מצא פירות או ירקות שנפלו ממשאית

מצא בצדי הכביש פירות או ירקות שנפלו ממשאית, האם יכול ליטול אותם? האם צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, וא"כ – האם לברך...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

על מעשר העני

לפרשת כי תבוא - שתי פנים הן לנתינת מעשר העני. לא דומה הוא לתרומה ולמעשר הלוי, אשר מקבליהם נוטלים אותם בזכות, "חלף...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

דין לקט בנשר הקומביין

יש דעה שאפשר להפריש תרו"מ מנשר הקומביין אך יש שאומרים שיש לפטור את ה"נשר" מתרו"מ מפני שהוא לקט. מהי ההכרעה?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

לקט פאה טרם לקיטתו ע"י עניים

לקט פאה טרם לקיטתו ע"י עניים – למי הוא שייך

הרב יהודה שביב

מאמרים

מתנות עניים בזמן הזה

לקט שכחה ופאה - האם כל זה נכון גם בימינו? וכיצד מקיימים זאת?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מצוות פאה במטעים

האם חובת השארת פאה חלה גם במטעים וכיצד מקיימים מצווה זו בימנו?

הרב שמואל דוד

מאמרים

נתינת מעשר עני וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד

עני שאיננו נושא בעול עם החברה שמסייעת ועוזרת לו. הוא איננו מוכן לעבוד או שהוא בררן ואיננו מוכן לקבל כל עבודה שמוצעת לו....

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2