קדושת שביעית

מאמרים

שמן שביעית לנרות חנוכה

<p>דין שימוש בשמן המופק ממטע זיתים הקדושים בקדושת שביעית, הלכה למעשה.</p>

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תערובות בשמן שביעית

נשאלת השאלה מה דין שמן הקדושים בקדושת שביעית?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הוצאת פירות שביעית לאילת

האם הנגב והערבה נתקדשו בקדושת הארץ? שנאמר 'ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים' (שמות כג, לא), זו הארץ המובטחת לאברהם...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

קדושת שביעית בצמחי מרפא (האלוורה)

נשאלת השאלה האם יש קדושת שביעית באלוורה, מאימתי והאם מותר להשתמש במיץ לרפואה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הקפאת ענבים

אחד השימושים החביבים על ילדים הוא הקפאת ענבים וליקוקם כגלידה, ונשאלת השאלה האם מותר לעשות כן בפירות שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קדושת שביעית בדבש

אם יש קדושת שביעית בדבש? ובמה שונה דין הדבש מכל דבר הקדוש בקדושת שביעית שמעבדים אותו שעדיין קדושתו עליו?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קדושת שביעית בעצי מאכל לנוי

כיצד לנהוג עם זיתים של עצי נוי בשנה השביעית ?

הרב דורון ותקין

מאמרים

לאכלה ולא להפסד

"מה קודש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת את דמיה"- יש לשאול מהי המשמעות של ביטוי זה?

הרב שמואל נחושתן

מאמרים

נתינת שאריות מזון לבהמות

נקודת המוצא שבדיוננו ששאריות מזון מפירות שיש בהן קדושת שביעית – אין לזרוק אותם ישירות לפח האשפה. נשאלת השאלה האם מותר...

הרב יואל פרידמן