קדושת שביעית

מאמרים

עוד על קדושת שביעית בדבש

המאמר עוסק בהרחבה על קדושת שביעית בדבש

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית

המאמר עוסק במענה על שאלות בעניין התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שייכות פירות הלימון שעל העץ לשנים שונות

ישנם מינים בודדים של עצי פרי בעלי תכונות מיוחדות, המאפשרות להם לפרוח ולהצמיח פירות כמה פעמים במשך השנה. על מינים אלו...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

ארבעת המינים בשביעית – מידע יישומי

מידע יישומי לגבי ארבעת המינים בקדושת שביעית

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

תוצרת חקלאית יהודית שיש בה קדושת שביעית

היחס המיוחד לגידולי הארץ בשנה זו מרענן את הקשר של מי שאיננו חקלאי לארץ ולתוצרתה. הוא גם מחזק את ידיהם של עובדי האדמה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

שמן זית – באיזו שנה יש בו קדושת שביעית

לעניין השמיטה, התאריך הקובע את השנה בירק, בתבואה וגם בפירות האילן הוא א' בתשרי. במאמר זה נטען שהקביעה שכל שמן הזית השייך...

הרב יואל פרידמן