שביעית כללי

מאמרים

מצווה לשמוע הקהל

תגובת הרב יהודה זולדן למאמרו של הרב ישראל רוזן מגיליון 110 של אמונת עתיך בעניין חיוב שמיעת הקריאה בהקהל

הרב יהודה זולדן

מאמרים

הוצאת ספר תורה במעמד זכר ל"הקהל' לתלמידים המתקיים מחוץ לבית הכנסת

שנת תשע"ו מוגדרת כ"שנת הקהל" כאשר ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי דתי בארץ נערכים כנסים כזכר לקיום מצווה זו....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ספר הקהל

ספר הקהל- אסופת מאמרים - מצוות הקהל. נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ.

מאמרים

הפתרון לבעית השמיטה במטעים – תגובה

תגובתו של הרב זאב וייטמן על מאמרו של הרב יואל פרידמן על הפתרון לבעיית השמיטה

הרב זאב וייטמן

מאמרים

שמירת שמיטה תשע"ה בגן הנוי

שנת השמיטה תשע"ה הסתיימה, וכעת הגיעה העת לעריכת סיכומים ולהסקת מסקנות

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים

השאלה המרכזית שאנו רוצים לשאול במוצאי שנת השבע: באיזו דרך לבחור? זו הדוגלת במכירת הקרקע לגוי עפ"י היתר המכירה או שמא זו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עצים שנטעו בשביעית

מה דין עצים שנטעו בשנת השמיטה הן בקרקע שמכרה לגוי (בהיתר מכירה) והן בקרקע שלא נמכרה לגוי?

מאמרים

פיתוח שטח בשמיטה

אדם חתם עם קבלן על חוזה לקניית דירה בבנין משותף. הבנייה אמורה להסתיים במהלך שנת השמיטה. הקבלן מתחייב גם על פיתוח שטח,...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא

בעשרות שנים האחרונות מצטמצם המגזר החקלאי, לאור זו יש הטוענים שהציבור מנותק מהחקלאות בכללה וממילא גם ממצוות השמיטה. לכן...

הרב אהוד אחיטוב