שביעית כללי

מאמרים

אוצר הארץ – רקע הלכתי

סקירת הרקע ההלכתי מאחורי 'אוצר הארץ'- הגוף שהוקם לקראת השמיטה הקודמת ע"י מכון התורה והארץ ונערך לספק תוצרת חקלאית...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

קרבה שנת השבע

משה התקין לישראל הלכות החג בחג, ויש הלכות חג שצריכים ללומדם חודש לפני החג בגלל ריבוי ההלכות והדינים שבהם. דיני שביעית...

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

השנה עוברת, השמיטה נשארת

סיום השנה הקלנדרית, אינו מאותת על סיומם של דיני השמיטה. עד אמצע השנה הבאה. ראיון עם הרב יהודה עמיחי בעיתון בשבע

מאמרים

כסף קדוש?

האם כסף יכול להיות קדוש? מה משמעות הקדושה של הכסף? האם ראוי לנו להימנע מהמצב של כסף קדוש? אם כן כיצד?

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ערב שמיטה - פניה מאת הרב יעקב אריאל

לרבני ישראל די בכל אתר ואתר, בעמדנו בפתח שנת השמיטה תשע"ה, אנו מביאים בפני הרבנים שליט"א את מטרות "אוצר הארץ" לקראת השנה...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

גם מי שמסתמך על היתר מכירה מפרנס לא יהודים

לאחר שכבר יותר מעשרה חודשים מתוך שנת השמיטה כבר מאחורינו, אנחנו יכולים להביט אחורה בסיפוק ולומר שעמדנו במשימה. חקלאים...

חדשות סרוגים

מאמרים

יריעת 'פלריג' סטנדרטית – דינה לשביעית

יריעות 'פלריג' היא יריעה ארוגה מחוטים צפופים מאוד, ויש בה נקבים קטנים מאוד בין החוטים הארוגים. המים מחלחלים דרכה,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

'אוצר הארץ' – חזון, מגמות ופרקטיקה

'אוצר הארץ' הוא גוף המשווק פירות וירקות למהדרין בשנת השמיטה. להלן נביא את החזון והמגמות העומדים ביסוד 'אוצר הארץ', ונפרט...

הרב יואל פרידמן ועמיר דרור פוגלמן

מאמרים

רבנים מכל הארץ בסיור שמיטה

השבוע נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ. משתתפי התכנית,...