שביעית כללי

מאמרים

שמיטה יום יום - הלכה יומית לשמיטה

לקראת שנת השמיטה תשע"ה, הוציא מכון התורה והארץ ספר המשלב בין לימוד ההלכה היומית לזמן שבו אנו נמצאים, שנת השמיטה. מטרת...

מאמרים

מכשור הלכטכני לשמיטה

בשמיטת תש"ם פנתה ועדת השמיטה של הקיבוץ הדתי אל הרב הראשי לישראל דאז, הרב גורן, שהציע לראשונה להסתייע בטכנולוגיה מודרנית...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

גינון בשמיטה

לסדר "פתוח תפתח את ידך לאחיך...". דברי הרה"ג יעקב אריאל על חשיבות שמירת נוי הגינה בשמיטה, הפעולות המותרות בגינה,...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

לא מחכים לשמיטה הבאה

הרב יעקב אריאל אמר בכנס מכון התורה והארץ כי יש להגיע לשמיטה הבאה מוכנים ועם מגוון פתרונות שיקלו על החקלאים והמדינה בשנת...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

מכירת ארבע אמות בארץ ישראל לצורך קיום מצוות השמיטה

בערב שנת השמיטה הוקמה חברה שמטרתה להשכיר לאדם שאינו חקלאי פיסת קרקע של ד' אמות בארץ ישראל, שיועבדו לפני השמיטה ובשנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חדירת שורשי ירק דרך יריעת 'פלריג'

כדי שמותר יהיה לגדל בשמיטה בחממה יש לנתק לחלוטין בין מכלי הגידול (העציצים) לבין הקרקע. האם מותר להשתמש בשמיטה ביריעות...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

סיכום ניסוי: גידול ירקות בחממות במיכלים לקראת שנת השמיטה תשע"ה

מטרת הניסוי העיקרית היתה לפתח ולהתאים שיטות גידול אשר תאפשרנה לספק את מרבית סוגי הירקות הטריים, במשך כל שנת השמיטה, ברמת...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

מכון התורה והארץ סוללים את הדרך בשמיטה

בשורה לקבלנים וליזמים, 'מכון התורה והארץ' פיתחו שיטה לבקשת משרד החקלאות, שתאפשר להעתיק עצים גם בשנת השמיטה ללא חשש...

מאמרים

האם יריעות פלריג יכולות לשמש משטח מנתק בשמיטה?

לקראת שנת השמיטה נערכים החקלאים לפתרונות שונים שיאפשרו את קיום השמיטה. האגרונום מוטי שומרון, ערך ניסוי שמטרתו לבדוק את...

אג' מוטי שומרון