שביעית כללי

מאמרים

הצעות למעמד זכר להקהל תשי"ג

כדי להקהיל את העם- דווקא כהנים בחצוצרות? מהו סדר היום הראוי למעמד זכר להקהל? ודיני ברכות התורה במעמד זה

הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג

מאמרים

מעמד הקהל בתפארתו

הרעיון של זכר להקהל ; פירוש הרמב"ם למצות הקהל ; הבריתות דוגמה להקהל אצל חז"ל ; החרדה וההזדעזעות שלפני חדוש הברית ;...

הרב חיים צבי טויבש

מאמרים

רושמו של מעמד הקהל

הקריאה בתורה להכרת ערכה ; התרשמות נפשית עזה ; ויתן להם ארצות גוים… ותורותיו ינצורו ; עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, והארץ...

הרב חיים דוד הלוי

מאמרים

חידוש מעמד הקהל

הקהל במהלך הדורות- רשמי עקבות ; השתקעותה והשתלשלותה של מצות ההקהל ; עת לחדשה ; כיצד סדר חידושה.

הרב שמואל ק. מירסקי

מאמרים

מעמד הקהל

שורשי המצוה ; מצות-ציבור ; טף למה באים? ; יכנסו הכל! ; ללמוד וללמד ; שמחת תורה

הרב משה צבי נריה

מאמרים

הקהל

" הגיע לידי קובץ הקהל וראיתי שם תשובה של כת"ר בענין הקהל בזמה"ז, ואגב עיני בה נתעוררתי על כמה מדבריו וחידושיו בתשובתו...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאמרים

פרשת המלך

פרשה כללית ופרטית ; על מי מוטלת המצוה? ; המצוה על המלך או על כלל ישראל ; חלות המצוה בזמן הזה ; המלך - מנהיגו של כלל...

הרב שאר ישוב כהן

מאמרים

קריאת "הקהֵל" - בספר התורה של המלך

ספר התורה של המלך היה ספר דברים, שבמרכזה פרשת המלך. במעמד הקהל הוא קרא מתוכו פרשות שונות וכן את פרשת המלך. מעמד תורני...

הרב צבי שורץ

מאמרים

מוצאי שביעית, הקהל ויובל

לא לחינם הדגישה התורה במצוות אלו את המילה "מקץ", שיש בה משמעות כפולה של התחלה וסוף. יש כאן התחלה שמתחילה בשנת השבע, אך...

הרב גבריאל קדוש