שביעית כללי

מאמרים

הקהל ומעמד הר סיני

מצות הקהל מהווה חזרה, או יותר נכון: תזכורת, למעמד הר-סיני. לפיכך נפסקה ההלכה ברמב"ם, שהקריאה הנקראת בתורה בעת ההקהל, וכן...

הרב ד"ר מאיר גרוזמן

מאמרים

הבאים להקהל, למעמד ולקריאה בתורה

קריאה בתורה בהקהל ; מיהו הטף שחייב בהקהל ; גילו של קטן שהגיע לחינוך החייב במצוות ; הקהל, מעמד של לימוד או מעמד של יראה...

הרב אליהו בקשי-דורון

מאמרים

הקהל בירושלים ובמקדש

מצות הקהל – כמעמד הר סיני ; הקהל – בראשית החג או בסופו? ; הטף בהקהל ; מקום עריכת ההקהל ; המלך והכהנים בהקהל ; קיום מצות...

הרב ישראל אריאל

מאמרים

הקהל ומלכות

הקהל- אנשים נשים וטף; לימוד תורה; פרשת המלך; מצות הקהל לאחר החורבן; המלך בהקהל; תקיעות ובימה; מעמד הקהל בזמן הזה

הרב שלמה אבינר

מאמרים

'הקהל' – לימוד אישי וחוויה חברתית

הקשר שבין התורה לבין כלל ישראל, ובאמצעותו לכל פרט ופרט, הוא המבטיח את נצחיותה של התורה לדורות. כי "כלל" הוא מושג מופשט...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

אימתי הוא זמנו של 'הקהל'? (לתלמודם של התנאים)

חילופי מסורות או טעות סופרים? פירושי החוקרים ובחינתם; מעמד הקהל: ביום או בלילה? הצעת פתרון; לתולדותיה של משנתנו; מתוך:...

ד"ר דוד הנשקה

מאמרים

עטרה ליושנה עכשיו- זכר הקהל בימינו

משנת תש"ו הוחל בקיום מעמדים של "זכר הקהל" בירושלים. הגדול במעמדים התקיים בירושלים בשנת תשמ"ח. אולם עדיין לא הפך המעמד...

ד"ר שלמה זנוויל כהנא

מאמרים

חג הסוכות – הקהל את העם

קריאת התורה והקהלת העם, הוראות מושגי התקהלות, ברית השבועה של היהדות, זמן מצות הקהל, מצות השמיטה, פרשת המלך בזמן הזה

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל