שביעית כללי

מאמרים

חיובן של נשים בהקהל

נשים במצוה ציבורית ; האם הקהל מצוה ציבורית? ; מחלוקת סוגיות בגדר המצוה - חובה אישית או ציבורית ; האשה והטף בהקהל

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

חג הסוכות – הקהל את העם

קריאת התורה והקהלת העם, הוראות מושגי התקהלות, ברית השבועה של היהדות, זמן מצות הקהל, מצות השמיטה, פרשת המלך בזמן הזה

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

מאמרים

עטרה ליושנה עכשיו- זכר הקהל בימינו

משנת תש"ו הוחל בקיום מעמדים של "זכר הקהל" בירושלים. הגדול במעמדים התקיים בירושלים בשנת תשמ"ח. אולם עדיין לא הפך המעמד...

ד"ר שלמה זנוויל כהנא

מאמרים

אימתי הוא זמנו של 'הקהל'? (לתלמודם של התנאים)

חילופי מסורות או טעות סופרים? פירושי החוקרים ובחינתם; מעמד הקהל: ביום או בלילה? הצעת פתרון; לתולדותיה של משנתנו; מתוך:...

ד"ר דוד הנשקה

מאמרים

'הקהל' – לימוד אישי וחוויה חברתית

הקשר שבין התורה לבין כלל ישראל, ובאמצעותו לכל פרט ופרט, הוא המבטיח את נצחיותה של התורה לדורות. כי "כלל" הוא מושג מופשט...

הרה"ג יעקב אריאל