שביעית כללי

מאמרים

שנת השמיטה תשע"ה ב"מכון התורה והארץ"

בשנה זו המכון עוסק בהכנות לשנת השמיטה תשע"ה בשני תחומים: א. מידע, חינוך והסברה: מידע והנחיות לחקלאים; מידע והסברה...

מאמרים

תכנית "תורה וארץ" יוצאת לדרך

אברך, תלמיד ישיבה, קח את לימוד התורה שלך צעד אחד קדימה! תכנית "תורה וארץ" יוצאת לדרך. לתכנית ייחודית מבית מכון התורה...

מאמרים

מכון התורה והארץ סוללים את הדרך בשמיטה

בשורה לקבלנים וליזמים, 'מכון התורה והארץ' פיתחו שיטה לבקשת משרד החקלאות, שתאפשר להעתיק עצים גם בשנת השמיטה ללא חשש...

מאמרים

סיכום ניסוי: גידול ירקות בחממות במיכלים לקראת שנת השמיטה תשע"ה

מטרת הניסוי העיקרית היתה לפתח ולהתאים שיטות גידול אשר תאפשרנה לספק את מרבית סוגי הירקות הטריים, במשך כל שנת השמיטה, ברמת...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

חדירת שורשי ירק דרך יריעת 'פלריג'

כדי שמותר יהיה לגדל בשמיטה בחממה יש לנתק לחלוטין בין מכלי הגידול (העציצים) לבין הקרקע. האם מותר להשתמש בשמיטה ביריעות...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

האם יריעות פלריג יכולות לשמש משטח מנתק בשמיטה?

לקראת שנת השמיטה נערכים החקלאים לפתרונות שונים שיאפשרו את קיום השמיטה. האגרונום מוטי שומרון, ערך ניסוי שמטרתו לבדוק את...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

הקהל ומלכות

הקהל- אנשים נשים וטף; לימוד תורה; פרשת המלך; מצות הקהל לאחר החורבן; המלך בהקהל; תקיעות ובימה; מעמד הקהל בזמן הזה

הרב שלמה אבינר

מאמרים

הקהל בירושלים ובמקדש

מצות הקהל – כמעמד הר סיני ; הקהל – בראשית החג או בסופו? ; הטף בהקהל ; מקום עריכת ההקהל ; המלך והכהנים בהקהל ; קיום מצות...

הרב ישראל אריאל

מאמרים

הבאים להקהל, למעמד ולקריאה בתורה

קריאה בתורה בהקהל ; מיהו הטף שחייב בהקהל ; גילו של קטן שהגיע לחינוך החייב במצוות ; הקהל, מעמד של לימוד או מעמד של יראה...

הרב אליהו בקשי-דורון