שונות

מאמרים

שתילים במוצאי שביעית

אדם שקנו בעבורו שתילי עצי פרי ועצי סרק, ואינו יודע אם המשתלה שבה הוכנו נהגה כהלכה בשביעית. האם מותר לו לטעת אותם?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בעוון שמיטה גלו ישראל

נסתרות הן דרכי הבורא מאיתנו. לא נוכל להסתפק בהסברים שטחיים ופשטניים לתופעות כה מרחיקות לכת. ובכל זאת יורשה לי לשער שגם...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

גזום חרפי

כדי להמנע מגיזומים בשביעית, מורים לחקלאים לעשות בקיץ של השנה השישית גיזום גס (עמוק), מטרת הגיזום הקיצי היא לגרום...

מאמרים

דילול אפרסקים

ישנם שלשה אופנים אפשריים לדילול האפרסקים. נקודת המוצא היא שהדילול מותר אם מפני שהוא לאוקמי אילנא ואם מפני שאוקמי פירא...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שתילת צמחי מים בבריכה

האם מותר לתת צמחים בברכת דגים העשויה מבטון בתוך האדמה; הצמחים נועדו להוספת חמצן לדגים שבברכה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קטיף לימוני שביעית, סחיטתם והקפאתם

בשנת השמיטה יקטוף בעל העצים בכל פעם קצת מהלימונים, ולא את הכמות שהוא רגיל לקטוף בבת אחת בשנים אחרות

הרב יהודה זולדן

מאמרים

הגדרת החנטה בלימונים

חלקו הפוסקים אם דין לימון כדין אתרוג, או שמא דינו כשאר פירות האילן

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מסיק זיתים ועשיית שמן בגינה פרטית

אדם שיש לו שני עצי זית בגינתו, והזיתים הופקרו כדין פירות שביעית, ורוצה כעת למסוק את עצי הזית על מנת לכתוש אותם לשם עשיית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני שביעית בשנה השמינית

פסקי הלכות-דיני שביעית בשנה השמינית

מאת רבני המכון

toraland whatsapp