שונות

מאמרים

דילול אפרסקים

ישנם שלשה אופנים אפשריים לדילול האפרסקים. נקודת המוצא היא שהדילול מותר אם מפני שהוא לאוקמי אילנא ואם מפני שאוקמי פירא...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שתילת צמחי מים בבריכה

האם מותר לתת צמחים בברכת דגים העשויה מבטון בתוך האדמה; הצמחים נועדו להוספת חמצן לדגים שבברכה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני שביעית בשנה השמינית

פסקי הלכות-דיני שביעית בשנה השמינית

מאת רבני המכון

מאמרים

מסיק זיתים ועשיית שמן בגינה פרטית

אדם שיש לו שני עצי זית בגינתו, והזיתים הופקרו כדין פירות שביעית, ורוצה כעת למסוק את עצי הזית על מנת לכתוש אותם לשם עשיית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגדרת החנטה בלימונים

חלקו הפוסקים אם דין לימון כדין אתרוג, או שמא דינו כשאר פירות האילן

הרב יואל פרידמן

מאמרים

קטיף לימוני שביעית, סחיטתם והקפאתם

בשנת השמיטה יקטוף בעל העצים בכל פעם קצת מהלימונים, ולא את הכמות שהוא רגיל לקטוף בבת אחת בשנים אחרות

הרב יהודה זולדן

מאמרים

להנחלת ערכי השמיטה

האם כיום, שחלק קטן של הציבור הוא חקלאי ורוב הציבור הם שכירים ובעלי מקצועות חופשיים, יכול אדם לומר שמצוות השמיטה במכלולה...

מערכת אמונת עיתך

מאמרים

הדרכה חקלאית בשמיטה

האם מותר להדריך הדרכות חקלאיות לחקלאים שאינם שומרים שמיטה כהלכתה וכן האם יש הבחנה בין חקלאי שהסתמך על היתר מכירה לבין...

הרב מאיר נהוראי רב משואות יצחק

מאמרים

קרבה שנת השבע

הנחיות לטיפול בגינה הפרטית לקראת שנת השבע

הרב מוטי שומרון