גמר מלאכה

מאמרים

גמר מלאכה - מהו - חלק ג'

ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים...

הרב שמעון בירן

מאמרים

גמר מלאכה - מהו - חלק ב'

ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים...

הרב שמעון בירן

מאמרים

גמר מלאכה - מהו - חלק א'

ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים...

הרב שמעון בירן

מאמרים

גמר מלאכה - ממתי מותר להפריש תרומה - לעומת זמן היתר אכילת עראי - חלק ב'

במסכת מעשרות דנים בהלכה - עד מתי מותר לאכול מהפירות אכילת עראי, בלא שחייבים להפריש תרומות ומעשרות. מותר לאכול כך עד לשלב...

הרב שמעון בירן

מאמרים

גמר מלאכה - ממתי מותר להפריש תרומה - לעומת זמן היתר אכילת עראי - חלק א'

במסכת מעשרות דנים בהלכה - עד מתי מותר לאכול מהפירות אכילת עראי, בלא שחייבים להפריש תרומות ומעשרות. מותר לאכול כך עד לשלב...

הרב שמעון בירן

מאמרים

מכתב בענין גמר מלאכה וקביעות למעשרות

גמר מלאכה וקביעות למעשר בפירות שמוליכים היום לשוק למה נקבע דין אחד למי שגומר את פירותיו על מנת להוביל אותם לשוק, ודין...

הרב שלמה מן ההר

מאמרים

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק ד'

במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר...

הרב שמעון בירן

מאמרים

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק ג'

במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר...

הרב שמעון בירן

מאמרים

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק ב'

במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר...

הרב שמעון בירן