גמר מלאכה

מאמרים

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק א'

במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר...

הרב שמעון בירן

מאמרים

התחלת גמר מלאכה בבית

בבתי אריזה רבים מקובל שהעובדים אוכלים מן הפירות במהלך העבודה. ההיתר לאכול מותנה בכך שעדיין לא נגמרה מלאכתם של הפירות....

הרב עזריאל אריאל