דין התרומה

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית

מהו הדין בהפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית? ומהו הדין בהפרשת חלה?

הרב שמואל דוד

מאמרים

תרומה שנרקבה

תרומה שנרקבה, מתי קדושתה פוקעת ממנה? מה הדין בתרומה טהורה ומה הדין בתרומה טמאה?

הרב ע​זריאל אריאל

מאמרים

הפרשה מראש כאשר הבעלים מתחלפים

מה דינו של שליח להפרשה המקבל מינוי משני הבעלים: הראשון והשני. האם מינוי כפול זה יאפשר לו להפריש תרו"מ מבלי להתחשב בהחלפת...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

בענין "שייריה ניכרין"

מה הדין במפעל לעניין תרומות ומעשרות, כאשר חלק מהחקלאים מפרישים וחלקם אינם עושים כן ונמצא שיש בבית האריזה חיוב ופטור.

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

דין "מוקף" בזמן הזה - חלק ב'

למדנו במשנה שהחתיכה או הפרי שמיועדים לתרומה גדולה, צריכים להיות סמוכים וקרובים לשאר הפירות. ישנם מקורות נוספים לדין מוקף...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דין "מוקף" בזמן הזה - חלק א'

למדנו במשנה שהחתיכה או הפרי שמיועדים לתרומה גדולה, צריכים להיות סמוכים וקרובים לשאר הפירות. ישנם מקורות נוספים לדין...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות

מה דין פחי שמן זית שעושרו מהם תרו"מ ולאחר מכן עישרו מהם שוב ?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני תרומות ומעשרות

דינים בעניין תרומות ומעשרות מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

טעויות בהפרשת תרומות ומעשרות מיין

במקרה שהפריש מעשר ראשון יותר מהחיוב, והפריש תרומת מעשר פחות מהחיוב, והכול התערב. נשאלת השאלה: מה דינו של היין?

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2