הארץ ומצוותיה

מאמרים

גבורה ואמונה ארץ ישראלית

<p>על גבורה ואמונה ארץ ישראלית בגוש קטיף</p>

הרב יצחק אמיתי

מאמרים

מאבקנו על גוש קטיף

<p>תושבי גוש קטיף עומדים במערכה על שליחותם ביישוב הארץ, לחבר את גוש קטיף למדינת ישראל</p>

הרב דורון ותקין

מאמרים

השקיפה ממעון קדשך

<p>חשבון נפש של מתיישבי גוש קטיף על בירור גאולת עם ישראל בארץ ישראל.</p>

הרב דורון ותקין

מאמרים

חיזוק בתורה וביישוב הארץ

על כבוד התורה, חיזוק ודבקות בתורה ובארץ ישראל, וגבורת מתיישבי גוש קטיף בכנס המרכזי לסיום הש"ס בגוש קטיף, בנוה- דקלים.

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאמרים

גוש קטיף: גוש של אמונה

<p>הרהורים ליום השנה לגירוש. מבט פנימי-אמוני על מציאות החיים ומפעל החיים של תושבי גוש קטיף.</p>

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

עקירת עצים לצורך ציבורי

ישנם מקרים בודדים שהתורה מתירה עקירת עצים- שאינם מניבים כראוי, שענפיו משמשים כקורות, שעץ אחד מזיק לעץ אחר, וכן כאשר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ברכה על הפרשת תרו"מ בגבולות עולי מצרים

מדברי הגמרא בחולין עולה שבית שאן הוגדרה מקום שנכבש בידי עולי מצרים ולא בידי עולי בבל, ומשום כך רבי מאיר אכל בבית שאן-...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגבול הדרום מערבי של ארץ ישראל

מכתבו של הרב ישראלי זצ"ל לרב יעקב אריאל משנת תשל"ג בעניין גבולה הדרום מערבי של מדינת ישראל לעניין שמיטה ופטור שביעית

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

קדושת חבל ימית וחוף עזה- מצוות והתיישבות

<p>בימים אלו של חודש אייר חודש של גבורה והתחזקות ביישוב הארץ, עולה ונידונת מחדש שאלת קדושת חבל עזה: האם היא קדושה...

הרה"ג יעקב אריאל