הארץ ומצוותיה

מאמרים

סדר עדיפויות במצוות יישוב ארץ ישראל

שאלות בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

"בבואכם - בביאת כולכם"

ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים שם...

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

הליכות חיי ארץ ישראל - כל ההלכות במאמר אחד!

מאמר הסוקר את כל מצוות ארץ ישראל. ממצות יישוב הארץ, דרך חובת 'חפצא' וחובת גברא ועד השכר והעונש למקיימים ושאינם...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הנגב הדרומי – שיטת הרמב''ם

עיון ברמב"ם בהלכות תרומות פ"א הל' ז, על גבולה הדרומי של ארץ ישראל

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הגולן ועבר הירדן כחלק מארץ ישראל

מה דין הגולן ועבר הירדן לגבי מצות ישוב ארץ ישראל האם מצווים לכבוש אותו ולשבת שם, האם האזורים הללו חייבים במצוות התלויות...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל לעניין שמיטה

אחד מהנושאים המרתקים כיום בהלכה הוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל. אם בגבול המערבי, יש לנו גבול ברור, הים, ובגבול המזרחי...

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מאמרים

'כיבוש עולי בבל המתמשך' – חלק מארץ ישראל

בגיליונות 'אמונת עיתך' האחרונים התנהל דיון מרתק בין הרב נחום אליעזר רבינוביץ לרב ישראל אריאל אודות גבולות הארץ הדרומיים....

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים

במאמר נעסוק בשיטת הרמב"ם לעניין גבולות עולי מצרים

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

המעמד ההלכתי של יהודה שומרון וחבל עזה

<p>בזה שלא החלנו את החוק הישראלי על יהודה, שומרון וחבל עזה מיד עם שחרורם ע"י צה"ל, הודינו קבל עם ועולם, כי ויתרנו על...

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל