הארץ ומצוותיה

מאמרים

קדושת ארץ ישראל בימים ההם ובזמן הזה

שיש דין קדושה אף מדאורייתא לכל אותם שטחים הנמצאים מעבר לשטחים שנכללו בקדושה השניה שבזמן עזרא, וגם בכל הארץ אולי נוספה...

הרב אריה שטרן

מאמרים

בשובך לציון ברחמים

<p>על שני החלקים בגאולה: החלק שבידי שמים, והחלק שבידי האדם- כיבוש ויישוב הארץ שיש לנו את החובה והיכולת...

הרב דורון ותקין

מאמרים

להליכות ארץ ישראל

על היחס בהלכה לא"י כסובייקט, כביכול היא בעצמה נעשית ה'גברא'. כביכול יצור חי ופעיל, בר מצוות ובר עבירות, קולט...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

אהבת חינם לארץ

<p>חטא המרגלים נוגע להבנה מהי הארץ לעם. כל עם זקוק לארץ כדי לחיות את חייו, אבל לעם אלוקי עם סגולה, הארץ היא גם ארץ...

הרב דורון ותקין

מאמרים

חורבן ובניין משום קדושה בארץ ישראל

<p>התורה החילה על שלשה מקומות בארץ ישראל גזירת כליה וחורבן,&nbsp;וכנגדם, שלשה מקומות שיש בהם עוצמה שמהווה משקל...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

בענייני אמונה וארץ ישראל

<p>מכתב בענייני אמונה וארץ ישראל ממר"ן שאול ישראלי זצ"ל&nbsp;אל הרה"ג יעקב אריאל (שטיגליץ) שליט"א, בהיותו תלמיד צעיר...

הרב שאול ישראלי

מאמרים

חודשי השמן והדבש (ארץ 7 המינים)

<p>המעיין בפסוק "ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" יבחין בחלוקה פנימית מעניינת בתוך שבעת...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

עבר הירדן נחלה לישראל

<p>על הסכם השלום עם ירדן ו'תיקוני הגבול' שעל פיהם נקרעו ארבע חמישיות ממה שייעד המנדט הבריטי לבית הלאומי היהודי, עפ"י...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

ארץ שבעת המינים

<p>הארץ נקראת&nbsp;במקרא בשמות שונים המתארים את השפע שלה, מה טיבם של שמות אלו? והאם אלו שמות נרדפים למהות אחת או...

הרב צבי שוורץ