הארץ ומצוותיה

מאמרים

הגולן ועבר הירדן כחלק מארץ ישראל

מה דין הגולן ועבר הירדן לגבי מצות ישוב ארץ ישראל האם מצווים לכבוש אותו ולשבת שם, האם האזורים הללו חייבים במצוות התלויות...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל לעניין שמיטה

אחד מהנושאים המרתקים כיום בהלכה הוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל. אם בגבול המערבי, יש לנו גבול ברור, הים, ובגבול המזרחי...

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מאמרים

'כיבוש עולי בבל המתמשך' – חלק מארץ ישראל

בגיליונות 'אמונת עיתך' האחרונים התנהל דיון מרתק בין הרב נחום אליעזר רבינוביץ לרב ישראל אריאל אודות גבולות הארץ הדרומיים....

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים

במאמר נעסוק בשיטת הרמב"ם לעניין גבולות עולי מצרים

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

המעמד ההלכתי של יהודה שומרון וחבל עזה

<p>בזה שלא החלנו את החוק הישראלי על יהודה, שומרון וחבל עזה מיד עם שחרורם ע"י צה"ל, הודינו קבל עם ועולם, כי ויתרנו על...

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים

נשאלת השאלה האם ישנה חובת הפרשת תרו"מ בגבולות עו"מ שלא נתקדשו בקדושה שניה (כגון אזורי גוש קטיף, אזור כזיב וצפונה), והאם...

הרב יהודה הלוי עמיחי