הארץ ומצוותיה

מאמרים

ארץ שבעת המינים

<p>הארץ נקראת&nbsp;במקרא בשמות שונים המתארים את השפע שלה, מה טיבם של שמות אלו? והאם אלו שמות נרדפים למהות אחת או...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

פקידת הלבבות

<p>מהדורה מיוחדת לחיזוק ההתיישבות היהודית בגוש קטיף, פקידת הלבבות- התעוררות הרצון ההבנה וההשכלה, מילוי הלב באומץ וחשק...

הרב דורון ותקין

מאמרים

תוכנית חמש האצבעות של אריאל שרון

<p>על תוכנית חמשת האצבעות של שרון לביסוס ההתיישבות היהודית ברצועה- והמהפך במדיניות שחל ממנה עד להחלפתה בתכנית...

חגי הוברמן

מאמרים

חורבן ובנין משום קדושה בארץ ישראל

בתורה מוצאים אנו שלשה מקומות בארץ ישראל שנגזר עליהם חורבן ואסור להצמיח ולבנות שם. במאמר זה ננסה לראות את הקשר בין מקומות...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

בשבח יישוב ארץ ישראל

<p>מכתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ''ל, בהקדמה לספרו 'יוסף חן' (ח''ב)&nbsp;בשבח יישוב ארץ ישראל</p>

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מאמרים

מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל

שקולה מצות ישוב א"י כנגד כל המצוות שבתורה

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

ישוב הארץ - בינוי או שדות?

כיצד מתקיימת מצות ישוב א"י ביתר הידור בשדות או בבתים, בעיור או בחקלאות? האם מותר לתכנן את ישוב הארץ ע"י עקירת שטחים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הנגב הדרומי – שיטת הרמב''ם

עיון ברמב"ם בהלכות תרומות פ"א הל' ז, על גבולה הדרומי של ארץ ישראל

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

הגולן ועבר הירדן כחלק מארץ ישראל

מה דין הגולן ועבר הירדן לגבי מצות ישוב ארץ ישראל האם מצווים לכבוש אותו ולשבת שם, האם האזורים הללו חייבים במצוות התלויות...

הרב יעקב אפשטיין