הארץ ומצוותיה

מאמרים

ביאת כולכם - בהישג יד או הלכתא למשיחא?

ביחס לשתי מצוות התלויות בארץ נקבע כי תוקף חיובן תלוי ב'ביאת כולכם': מצוות חלה ומצוות תרומות ומעשרות.

הרב יצחק דביר

מאמרים

כלאי הכרם במשתלה של ירקות וגפנים במצע מנותק

במשתלה המגדלת שתילי גפן על אדמה בתוך מבנה מכוסה בגג, נשתלו שיחי עגבניות במצע מנותק במרחק של יותר מחצי מטר משתילי הגפנים...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שיעור הפרשת חלה מקמח מלא

במאמר שלפנינו נסקור את השינויים המודרניים באופני טחינת הקמח, ונדון האם לפיהם נכון לקבוע את חיוב הקמח המלא בחלה על פי...

הרב יצחק דביר

מאמרים

אכילה בגינה בלי לעשר

כשאוכלים מפירות העץ שבגינה צריך לעשר, אלא אם מדובר באחד מהמקרים הבאים

הרב יצחק דביר

מאמרים

הפרשה מראש - יסודות הדין ומגבלותיו

אדם שיש לו גינת ירק ועצי פרי והוא חושש שבני-ביתו יאכלו מהיבול ללא הפרשת תרומות ומעשרות, האם הוא יכול להפריש על כל מה שהם...

הרב נתנאל אוירבך

toraland whatsapp