הארץ ומצוותיה

מאמרים

גיזום הדסים לשם הצמחת ענפים משולשים

ה'חזון איש' התיר לעשות פעולות דרבנן כדי שהפרי לא יפחת מכל שנה, וכפי שהתיר הרמב"ם להשקות את הצמחים בשביעית כדי שלא...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

גדרי איסור גיזום בשמיטה

'ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר'. בפסוק זה הוזכרה הזמירה כאחת מארבע המלאכות האסורות...

הרב דביר יצחק

מאמרים

הטיפול בכרמים בשמיטה תשפ"ב

גידול ענבי מאכל וייצור יין ומיץ ענבים הקדושים בקדושת שביעית הם מהאתגרים המקצועיים וההלכתיים הקשים ביותר בשנת השמיטה....

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

מטיילים בשמיטה

האביב והפריחה קוראים למטיילים הרבים לצאת אל השטח ולהנות מפלאי הבריאה. בשנת השמיטה המפגש עם הטבע מחייב אותנו בתשומת לב...

הרב יצחק דביר

מאמרים

נתינת פירות שביעית לגוי

האם מותר לתת פירות שביעית לגוי? האם מותר למנוע גוי לרכוש פירות שביעית בחנות? חנויות המשווקות יבול הקדוש בקדושת...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

העברת עציצים בשמיטה

האם מותר להוציא עציץ מהבית החוצה? אני עובר דירה, האם מותר לי להעביר את העציצים לדירה החדשה? נמצאים אנו בעיצומה של...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

ביעור ווידוי מעשרות - ההלכות והנוסח המלא

ביעור מעשרות מתקיים פעם בשלש שנים: בחג הפסח בשמיטה ובשנה הרביעית. את המעשרות יש לבער עד לשביעי של פסח, לצפייה בנוסח...

מאמרים

הנחיות לטיפול בעשביית בר בשמיטה

הטיפול בעשביה לטובת הצמחים שסביבה נחשב כמלאכה חקלאית שאסורה בשמיטה.

הרב דביר יצחק

מאמרים

פירות שביעית במשלוחי מנות?

שאלה: בכל שנה אני עושה מקדישה את משלוח המנות שלי לנושא מסוים, השנה תכננתי להכין את כל הרכיבים מפירות קדושת שביעית, כך גם...

הרב יצחק דביר