הארץ ומצוותיה

מאמרים

אופן הפרשת חלה מעיסת שביעית

מה קורה כאשר יש התנגשות בין שני ערכים הלכתיים? אמנם שנת השמיטה הסתיימה, אך קדושת הפירות עדיין איתנו, ובמיוחד במינים כאלו...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

שתילת ירקות סמוך לעצי פרי

האם חוששים לשיטת הראב"ד שיש כלאי זרעים בתבואה עם אילנות? ואם כן, כמה יש להרחיק בין חיטים או שעורים לשאר האילנות (מלבד...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הכמות המותרת לקטיף בשביעית

תופעת ייצור היין הביתי והפקת שמן מזיתים שנמסקו באופן עצמאי – איננה נדירה. שנת השמיטה מקלה על המבקשים לייצר יין ושמן...

הרב יצחק דביר

מאמרים

פרחים בשמינית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ביעור יין שביעית

מהו ביעור שביעית, ומה צריך לעשות עם היין בערב פסח?

הרב דביר יצחק

toraland whatsapp