הארץ ומצוותיה

מאמרים

הלוואה שמועד פירעונה אחר השביעית

קיימות הרבה הלוואות שמועד פירעונן יגיע רק לאחר השביעית, כשהשאלה היא האם קיימת לגביהם מצוות שמיטת כספים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

פרוזבול מקוון אונליין

טופס למילוי השטר באופן עצמי ומקוון

מאמרים

שמיטת כספים – שיא השמיטה

מדוע שמיטת כספים היא שיאה של שנת השמיטה? ומה הסיבה אם כן שהיא מתקיימת דווקא בסופה ולא בתחילתה או לכל אורכה? לשם כך עלינו...

הרב יצחק דביר

מאמרים

ייצוא פירות שביעית לחוץ לארץ

האיסור לייצא פירות שביעית לחו"ל נוגע כנראה רק לפירות שמוציאים אותם כדי לאכול או לשתות אותם. אם המוציא איננו מתכוון לאכול...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

ניכוש עשבים בשמיטה

מלאכת ניכוש העשבים נמנתה בברייתא בין המלאכות האסורות. פעולות הניכוש והכיסוח המוזכרות כאן נועדו לטובת הצמחים שמסביב,...

הרב יצחק דביר

מאמרים

נטיעה וחרישה בשמיטה לצורכי היישוב

במהלך השמיטה נערכו נטיעות יזומות מטעם קק"ל, העוסקת בייעור אדמות המדינה. נטיעות אלו עוררו גלי מחאה אלימים בנגב מצד...

הרב נתנאל אוירבך

toraland whatsapp