כלכלה ומשפט

שיבוש דרכי משפט

הרב אריאל בר-אלי
מערכת המשפט צריכה לתת מענה גם כנגד אנשים אלימים אשר מטילים חתתם על בעלי הדין ורוצים להשפיע על מערכת המשפט בדרכי ערמה וכוח. מהם הכלים שיש, אם בכלל, לבית הדין להתמודד עם אנשים מסוג זה? במאמר שלפנינו סוקר המחבר את האפשרויות העומדות בפני בית הדין בדרך ההתמודדות עם אנשים כאלו, ומביא דוגמאות מבתי הדין ה…

דין תורה בין יהודי ובין לא-יהודי

הרב עדו רכניץ
במקרים לא מעטים מגיעות מחלוקות בין יהודים לשאינם יהודים לבתי הדין לממונות. כיצד יש להכריע במחלוקות אלה? מהו הדין החל בהן, ובאיזו ערכאה יש להתדיין? המאמר שלפנינו דן בשאלות אלו ופותח באחת ממצוות בני נח – 'דינים', מה משמעותה ומה היחס בין דיני בני נח לדיני ישראל.

מעמדו של כרטיס מגנטי – שטר או כסף

הרב יעקב הילדסהיים
אדם נתן לחבירו לשמירה כרטיס בעל ערך צבור, כגון כרטיס 'רב קו', וחבירו איבד אותו וכעת בעל הכרטיס צריך לשלם עבור כרטיס חדש. האם השומר המאבד חייב לשלם, או שמא יש לכרטיסים אלו דין שונה? במאמר שלפנינו דן המחבר בחיוב השומר הפושע בשמירת שטרות כסף ובוחן את הדמיון והשוני בין שטרות כסף לבין כרטיסים בעלי ערך…

שכירות דירה כהלכה

הרב עדו רכניץ
לאחרונה, דנה הממשלה בחוק שכירות הוגנת. במאמר זה נעסוק בכמה עניינים מרכזיים בחוזה שכירות דירה, וזאת, דרך הבאת דוגמאות לסעיפי חוזה על פי ההלכה והחוק

הדמים מודיעים - מחיר העסקה כגורם בפרשנות החוזה

הרב הלל גפן
דבר מצוי הוא שהמוכר והקונה נחלקים בשאלה מה כלול במכירה ומה אינו כלול בה. מובן שלכתחילה רצוי מאוד לפרט את הדברים הכלולים במכירה, כדי להימנע מוויכוחים בעתיד. כאשר בכל אופן מתעורר ויכוח בעניינים אלו, אזי הולכים בראשונה אחר המנהג או אחר לשון בני אדם. השאלה שבפנינו היא אם סכום המקח מוכיח מה כלול בו, כאש…

תביעה נגד חברת הביטוח

הרב אריאל בר אלי
מה הדין כאשר אדם תובע את חברת הביטוח על נזקים שנגרמו לרכבי בתאונת דרכים. נציגי החברה הסכימו לשלם באופן מיידי על שבעים וחמישה אחוזים מהנזק ובתנאי שיוותר על רבע מההוצאה, האם ניתן לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט?

המעבר מתעודות סל לקרנות סל והשלכותיו ההלכתיות

הרב שלמה אישון
מחבר המאמר מסביר מה ההבדל בין קרנות סל לתעודות סל ומברר אם מבחינה הלכתית קיים הבדל בין רכישת יחידות בתעודת סל לבין רכישת יחידות בקרן סל, כאשר שתיהן עוקבות אחרי מדדי ניירות ערך של חברות שחלקן מחללות שבת ועוברות על איסור ריבית.

מדריך מעשי להתקשרות בין קבלן בניין ובין מזמין עבודה

הרב אלעזר גולדשטיין
חוזה קבלנות בניין עוסק בעבודה עתידית ונתון להשפעת גורמים רבים שלעיתים קשה לצפות אותם. על כן צריך להגדיר מנגנונים של פיקוח, וכן יש להגדיר בבירור כיצד להתמודד עם שינויים שמתרחשים לאחר חתימת החוזה. המדריך המעשי יתמקד במשמעות הזיקה המשפטית שבין קבלן ובין לקוח, לעומת התקשרות בין עובד ובין מעסיק. נדון בת…

'דירות רפאים' בארץ ישראל

הרב טל כהן
לאחרונה רווחת תופעה בקרב יהודי חו"ל, הרוכשים דירה בארץ ישראל לביקור לתקופות קצרות במשך השנה, אולם בשאר ימות השנה הדירה נשארת ריקה מאדם. האם אנשים אלו מקיימים בכך את מצוות ישוב ארץ ישראל? במאמר שלפנינו דן המחבר בהגדרתה של מצוות יישוב ארץ ישראל ומכך משליך ליחס ההלכה ל'דירות רפאים'.

מסייע בפעולת סירוס בעלי חיים

הרב יהודה הלוי עמיחי
סטודנט לוויטרינריה מתמחה אצל וטרינר מומחה. חלק מתפקידי הסטודנט הם לתאם את הפגישות עם בעלי החיות לצורך סירוס ועיקור וכן להניח לפני הווטרינר את כלי הניתוח. האם מותר למתמחה להניח כלים אלו לפני הווטרינר? במאמר שלפנינו דן המחבר באיסורי 'לפני עיוור' ו'מסייע' הכרוכים בשאלה זו.

קיבל חפץ להעבירו לאחר ואמר שאינו מקבל עליו אחריות

הרב יעקב הילדסהיים
הרבה פעמים אנחנו מבקשים עזרה בהעברת חבילה עם אדם אחר. יש מקרים שבהם כתוצאה מרשלנות, החבילה לא מגיעה לייעודה, ישנם מקרים שבהם הנוסע מודיע שהוא עקרונית מוכן לקחת עימו את החבילה, אבל אינו מוכן לקחת על כך אחריות. אם בשעה שביקשו מהאדם שייקח עימו את החבילה, הוא אמר שעושה זאת בלי קבלת אחריות – האם יתחייב ב…

תורת המשפט האזרחי במשנת הרמב"ם

הרב רצון ערוסי
יש במשנת הרמב"ם הלכה ייחודית בדיני השומרים. באותה הלכה קבע הרמב"ם שגם בנסיבות שבהן דיני השומרים שנאמרו בתורה אינם חלים, הרי כל שיש פשיעה, השומר יחויב מכוח דיני נזיקין. לפי הרמב"ם, הלכה זו מלמדת שני דברים: 1) שלדיני השומרים בהלכה יש יתרון על פני דיני השומרים בחוק. 2) שלעולם אין עניין לאקוני במשפט הת…

חיוב ממוני בגין נשיכת כלב בזמן הזה

הרב אריאל בראלי
כאשר כלב נשך אדם והזיק לו, האם מחויב בעל הכלב לשלם לנפגע? באופן פשוט היה נראה שהתשובה לשאלה זו היא פשוטה – כן. אולם, האם תשובה זו נכונה גם בדיני התורה?

מבט תורני על מאבק הנכים

הרב עזריאל אריאל
זה חודשים רבים מתנהל מאבק מטעם ארגוני הנכים לשם שיפור במצבם הכלכלי. הדרישה המרכזית שלהם היא העלאה ניכרת של קצבת הנכות הבסיסית, המאמר שלפנינו עוסק בהגדרת ה'שפת שיח' הנכונה ממבט תורני לדרישה הנ"ל – האם קבלת קצבת נכות מהמדינה היא בחסד או בזכות?

האם שבט לוי וכל מי ש'תורתו אומנותו' פטורים מגיוס לצבא?

הרב יגאל קמינצקי
ייחודו של המאמר הוא בעיסוק בסיבת הפטור העולה מדברי הרמב"ם שכל מי ש'תורתו אומנות' פטור מגיוס חובה. האם יש הבדל בין מלחמת מצווה למלחמת הרשות? האם הפטור של הרמב"ם הוא לכלל ישראל או רק לכוהנים וללויים? בשאלות אלו ועוד דן המחבר ומגיע למסקנה מעניינת אודות הגדרת הפטור 'תורתו אומנותו'.

שכר עדים

הרב דניאל כ"ץ
תופעה שכיחה היא,[1] שעדים מגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שבית הדין מזמן אותם כדי למסור מידע חדש על המקרה שנידון בו. לעתים עדים אלו תובעים שכר על הגעתם, ויש לשאול: מהם כללי תשלום השכר במקרים אלו?

תוקפה של עסקה בטלפון

מכון כתר
במקרה שהמוכר והקונה סיכמו על העסקה בשיחת טלפון בלבד, ולא נעשה שום מעשה מצד הקונה, האם יש כאן קניין והאם העסקה נגמרה? נראה שנידון זה נתון במחלוקת בראשונים ובפוסקים, כדלקמן.

תוקפה ההלכתי של 'ועדת העיזבונות'

הרב יעקב הילדסהיים
התייחסות ההלכה לכספי עזבונות, האם ניתן להסיק שהיורשים ויתרו עליהם או שמא לא ואז יש חשש לגזר, מה התוקף שיש לצוואות מדין תורה?

הגנת הצרכן בהלכה: מקח שיש בו מום או חיסרון

הרב אהרן פלדמן
התורה אוסרת שני סוגי אונאה: אסור לצער בדברים ובאונאת ממון במאמר זה נדון במקרים שבהם הקונה קיבל מוצר שטיבו ירוד או שיש בו מום. נעסוק בהגדרת סוגי המומים, וכן בהשלכות של עסקה שבה המוצר פגום או שאינו תואם את ההזמנה

מינוי רב ומורה הוראה כשאינו בן ארבעים שנה

הרב אהוד אחיטוב
'בן ארבעים לבינה'– האם ההלכה מגבילה את גיל מורה הוראה? במאמר זה מחבר המאמר מתייחס למעמדו של מורה הוראה שנתמנה לתפקיד בגיל צעיר.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא