כלכלה ומשפט

מאמרים

הגנה מפני עיקול של כספי סיוע ממשלתיים

מטרתו של מאמר זה להביא את עמדת המשפט העברי בנוגע להצעת החוק 'הצעת חוק ההוצאה לפועל

עו"ד וטוען רבני אברהם קלמנזון

מאמרים

חיוב בגין נשיכת כלב בהלכה

במדינת ישראל דווחו בשנת 2020 כאלפיים נשיכות של כלבים,[1] חוץ מנשיכות שלא הגיעו לדיווח רשמי. חלק קטן מהנשיכות בוצע על ידי...

הרב נתן חי

מאמרים

יחסי מרות - מפותה או אנוסה?

בתורה מופיעות שתי פרשיות העוסקות בקשרים אסורים, באחת מדובר במעשה שנעשה בעל כורחה של האישה והיא אנוסה ובשנייה המעשה נעשה...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

יחס ההלכה לשביתת עובדים בכלל ולהשבתת המשק בכללותו בפרט

מהו יחסה של ההלכה לשביתת עובדים, כנשק במאבקם למען זכויותיהם, ובפרט כשהם מאיימים להשבית את המשק הישראלי בכללותו.

הרב ד"ר רצון ערוסי

מאמרים

חילול שבת ל'פיקוח' נפש רוחני של 'תינוקות שנשבו'

האם מחללים שבת לפיקוח נפש גופני של מי שאינו שומר תורה ומצוות? האם מחללים שבת על 'פיקוח' נפשו הרוחנית של מי שאינו שומר...

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

יישוב הומוגני או הטרוגני?

במדינת ישראל יש גידול מתמיד באוכלוסייה, משנה לשנה. אחד האמצעים בהם משתמשת המדינה לפתרון מצוקת הדיור הוא הקמת יישובים...

הרב זאב שמע

מאמרים

כיצד ממנים שופטים בישראל

כחלק מהשינויים המתוכננים במערכת המשפט עומדת על הפרק ההצעה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים באופן שיגדיל את השפעתה של...

הרב שלמה אישון

מאמרים

מינוי רבנים בארץ ישראל

הצעת חוק מינוי רבני ערים שעלתה לאחרונה מתמקדת בשתי נקודות מרכזיות: 1. הכפיפות של רב קהילה למועצת הרבנות הראשית. 2. חברי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

להצדקתה של 'מלחמת רשות'

מה ההצדקה המוסרית ליציאה ל'מלחמת רשות'? כיצד ייתכן שלצורך כלכלי יוצאים למלחמה ופוגעים באזרחים חפים מפשע?

הרב בניהו שנדורפי