כלכלה ומשפט

מאמרים

המשפט והמלחמה

בימים שבשגרה תפקיד המשפט להציל עשוק מיד עושקו ולהטמיע בציבור את התפיסה הנכונה לצדק על פי הדרכתה של תורה. דיני המלחמה...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

דין 'הותרה' במלחמה בשבת ומגבלותיו

מלחמה היא מושג ציבורי. המהר"ל טוען שרק עימות בין אומות נחשב למלחמה. אך עימות בין יחיד, או יחידים מישראל, לבין גויים...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הגנה מפני עיקול של כספי סיוע ממשלתיים

מטרתו של מאמר זה להביא את עמדת המשפט העברי בנוגע להצעת החוק 'הצעת חוק ההוצאה לפועל

עו"ד וטוען רבני אברהם קלמנזון

מאמרים

חיוב בגין נשיכת כלב בהלכה

במדינת ישראל דווחו בשנת 2020 כאלפיים נשיכות של כלבים,[1] חוץ מנשיכות שלא הגיעו לדיווח רשמי. חלק קטן מהנשיכות בוצע על ידי...

הרב נתן חי

מאמרים

יחסי מרות - מפותה או אנוסה?

בתורה מופיעות שתי פרשיות העוסקות בקשרים אסורים, באחת מדובר במעשה שנעשה בעל כורחה של האישה והיא אנוסה ובשנייה המעשה נעשה...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

יחס ההלכה לשביתת עובדים בכלל ולהשבתת המשק בכללותו בפרט

מהו יחסה של ההלכה לשביתת עובדים, כנשק במאבקם למען זכויותיהם, ובפרט כשהם מאיימים להשבית את המשק הישראלי בכללותו.

הרב ד"ר רצון ערוסי

מאמרים

חילול שבת ל'פיקוח' נפש רוחני של 'תינוקות שנשבו'

האם מחללים שבת לפיקוח נפש גופני של מי שאינו שומר תורה ומצוות? האם מחללים שבת על 'פיקוח' נפשו הרוחנית של מי שאינו שומר...

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

יישוב הומוגני או הטרוגני?

במדינת ישראל יש גידול מתמיד באוכלוסייה, משנה לשנה. אחד האמצעים בהם משתמשת המדינה לפתרון מצוקת הדיור הוא הקמת יישובים...

הרב זאב שמע

מאמרים

כיצד ממנים שופטים בישראל

כחלק מהשינויים המתוכננים במערכת המשפט עומדת על הפרק ההצעה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים באופן שיגדיל את השפעתה של...

הרב שלמה אישון

toraland whatsapp