כלכלה ומשפט

מאמרים

הפליית האישה לטובה

מה יחסה של ההלכה לאישה? האם היא מפלה אותה או משווה אותה לאיש? במאמר שלפנינו דן המחבר בגישת ההלכה לאישה ביחס לדיני משפט...

הרב ד"ר רצון ערוסי

מאמרים

השתתפות בבחירות

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

סיוע צבאי לאוקראינה

כבר חודשים רבים מתנהלת מלחמה בין רוסיה ובין אוקראינה, מלחמה שבה רוסיה היא הצד התוקף. לאחר מסעות כיבושים רוסיה שולטת...

הרב דוד שטרן

toraland whatsapp