כלכלה ומשפט

מאמרים

דיני שכירות מקרקעין

הריא"ה הרצוג קרא 'להכין חומר שישמש עזר לעיבוד תחוקה וספר משפטים ע"פ התורה במדינה היהודית'. מאז נעשו כמה ניסיונות חשובים...

הרב עדו רכניץ והרב עוה"ד יוסף רוזנברג

מאמרים

'דינא דמלכותא דינא' בדברים שבין איש לרעהו

הכלל ההלכתי 'דינא דמלכותא דינא' נדון רבות, להלכה ולמעשה. להלן נבחן את השאלה אם כלל זה אמור אך ורק ביחס לחוקים שלטוניים...

הרב צבי סגרון זצ"ל

מאמרים

סיוע לנכרים במקרי אסון

בעת מקרי אסון במדינות שונות בעולם, נוהגת מדינת ישראל לשלוח משלחת סיוע הכוללת צוותים של חילוץ ואיתור, צוותי רפואה וכן...

הרב אבישי בן דוד

מאמרים

חסינות לראשי עם

לפי הצעת חוק שהועלתה במגעים להקמת ממשלה חדשה, החסינות לראש הממשלה ולשרים תוסר רק כאשר הכנסת תאשר זאת ברוב קולות. דבר זה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כשרותו של מי שעובר על איסור ערכאות לעדות קידושין

ההלכה קובעת כי קידושין ללא עדים אינם תקפים. לזהוּת עד קידושין יש משמעות רבה, ולכן מקפידים על כשרותו. ה'שלחן ערוך' פוסק...

הרב אריאל בר-אלי

מאמרים

הסתמכות על 'היתר עסקא' במינוף השקעות

מינוף השקעות הוא כלי שבאמצעותו יכול משקיע להשתמש בסכום כסף גדול יותר ממה שיש לו בפועל. מינוף בתוך יום המסחר לרוב אינו...

הרב שלמה אישון

מאמרים

כללי יישום לטענת 'קים לי'

בהמשך למאמר 'התחשבות בטענת קים לי בבתי דין לממונות'. מחבר המאמר מציע כללים מעשיים ליישום טענת 'קים לי'

הרב רצון ערוסי

מאמרים

אחריות מעין ביטוחית

משפחה התארחה בבית הארחה. לאחר האירוח החלו בני המשפחה להיעקץ מפשפשים בביתם, והם פנו לבית ההארחה. מנהל בית ההארחה הודה כי...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

הכרעה במחלוקת בדיני ממונות

במקרים רבים מגיע בית הדין למסקנה שההכרעה בתיק שבא לפניו תלויה במחלוקת בין הפוסקים, ונשאלת השאלה כיצד יש לנהוג במקרה כזה

הרב הלל גפן