כלכלה ומשפט

מאמרים

'דירות רפאים' בארץ ישראל

לאחרונה רווחת תופעה בקרב יהודי חו"ל, הרוכשים דירה בארץ ישראל לביקור לתקופות קצרות במשך השנה, אולם בשאר ימות השנה הדירה...

הרב טל כהן

מאמרים

קיבל חפץ להעבירו לאחר ואמר שאינו מקבל עליו אחריות

הרבה פעמים אנחנו מבקשים עזרה בהעברת חבילה עם אדם אחר. יש מקרים שבהם כתוצאה מרשלנות, החבילה לא מגיעה לייעודה, ישנם מקרים...

הרב יעקב הילדסהיים

מאמרים

תורת המשפט האזרחי במשנת הרמב"ם

יש במשנת הרמב"ם הלכה ייחודית בדיני השומרים. באותה הלכה קבע הרמב"ם שגם בנסיבות שבהן דיני השומרים שנאמרו בתורה אינם חלים,...

הרב רצון ערוסי

מאמרים

האם שבט לוי וכל מי ש'תורתו אומנותו' פטורים מגיוס לצבא?

ייחודו של המאמר הוא בעיסוק בסיבת הפטור העולה מדברי הרמב"ם שכל מי ש'תורתו אומנות' פטור מגיוס חובה. האם יש הבדל בין מלחמת...

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

מבט תורני על מאבק הנכים

זה חודשים רבים מתנהל מאבק מטעם ארגוני הנכים לשם שיפור במצבם הכלכלי. הדרישה המרכזית שלהם היא העלאה ניכרת של קצבת הנכות...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

חיוב ממוני בגין נשיכת כלב בזמן הזה

כאשר כלב נשך אדם והזיק לו, האם מחויב בעל הכלב לשלם לנפגע? באופן פשוט היה נראה שהתשובה לשאלה זו היא פשוטה – כן. אולם,...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

הגנת הצרכן בהלכה: מקח שיש בו מום או חיסרון

התורה אוסרת שני סוגי אונאה: אסור לצער בדברים ובאונאת ממון במאמר זה נדון במקרים שבהם הקונה קיבל מוצר שטיבו ירוד או שיש...

הרב אהרן פלדמן

מאמרים

מינוי רב ומורה הוראה כשאינו בן ארבעים שנה

'בן ארבעים לבינה'– האם ההלכה מגבילה את גיל מורה הוראה? במאמר זה מחבר המאמר מתייחס למעמדו של מורה הוראה שנתמנה לתפקיד...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מטבע וירטואלי ('ביטקוין') – האם נחשב מטבע עפ"י ההלכה?

ביטקוין (Bitcoin) הינו מטבע דיגיטלי בעל ערך, שאינו בבעלות גוף מרכזי כגון מדינה או בנק. במאמר שלפנינו דן המחבר במעמדו...

הרב שלמה אישון