משפט התורה

מאמרים

מלאכות האישה לבעלה משום חיבה

בימים עברו, חלוקת התפקידים בין נשים לגברים בתוך המשפחה הייתה בדרך כלל ברורה ודיכוטומית: האיש אחראי על הפרנסה, ואילו...

הרבנית ד"ר שפרה מישלוב

מאמרים

מזיק באמצעות מחשבה

הפעלה והנעה באמצעות מחשבה הייתה עד לאחרונה לכל היותר חלום. בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות שונות העוסקות בהפעלת מכשירים...

הרב משה גרינהוט

מאמרים

מימון בניית כנסיות ע"י מדינת ישראל

מדינת ישראל מעניקה תקציבים למוסדות דתיים, ככלל, לצורכי בנייה, וזאת כחלק ממחויבותה לאזרחי המדינה כולם. עיקרון זה מושתת על...

הרב זאב שמע

מאמרים

סמכות רוב הציבור לכוף מיעוט לקיום תקנות: שיטת הרב קוק

מבחינה הלכתית, ציבור יכול להתנהל בהתאם למערכת חוקים ותקנות שאותה הוא מייסד, כל עוד אינם מנוגדים להלכה.

הרב אריה ויזל

מאמרים

משום יישוב ארץ ישראל - סדר העדיפות בדרך יישוב הארץ

מצוות יישוב ארץ ישראל מחייבת 'שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה' כדברי הרמב"ן הידועים אולם יישוב חבל ארץ יכול...

הרב איתיאל אמיתי

מאמרים

המשפט והמלחמה

בימים שבשגרה תפקיד המשפט להציל עשוק מיד עושקו ולהטמיע בציבור את התפיסה הנכונה לצדק על פי הדרכתה של תורה. דיני המלחמה...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

דין 'הותרה' במלחמה בשבת ומגבלותיו

מלחמה היא מושג ציבורי. המהר"ל טוען שרק עימות בין אומות נחשב למלחמה. אך עימות בין יחיד, או יחידים מישראל, לבין גויים...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הגנה מפני עיקול של כספי סיוע ממשלתיים

מטרתו של מאמר זה להביא את עמדת המשפט העברי בנוגע להצעת החוק 'הצעת חוק ההוצאה לפועל

עו"ד וטוען רבני אברהם קלמנזון

toraland whatsapp