משפט התורה

מאמרים

תאונת דרכים על פי דיני נזיקין

אחד התנאים לחיוב גרמי על פי הרמב"ם הוא כוונה להזיק. אין זאת אומרת שהחיוב יהיה רק בכוונת זדון, אלא כל שפעל במודע והתרשל,...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

יחס הרבנות הראשית לישראל לבית המשפט העליון

אייחד את דבריי ליחס של הרה"ר לישראל כלפי בית המשפט העליון בבחינה העקרונית ובבחינה המעשית, במובן של לכתחילה ובמובן של...

הרב רצון ערוסי

מאמרים

מעמדו ההלכתי של ייפוי כוח בלתי חוזר

הגמרא מציעה דרך שבה אדם שלישי יוכל לייצג את בעל הדין, וזאת באמצעות הרשאה

הרב אריאל בראלי

מאמרים

דיני שכירות מקרקעין

הריא"ה הרצוג קרא 'להכין חומר שישמש עזר לעיבוד תחוקה וספר משפטים ע"פ התורה במדינה היהודית'. מאז נעשו כמה ניסיונות חשובים...

הרב עדו רכניץ והרב עוה"ד יוסף רוזנברג

מאמרים

'דינא דמלכותא דינא' בדברים שבין איש לרעהו

הכלל ההלכתי 'דינא דמלכותא דינא' נדון רבות, להלכה ולמעשה. להלן נבחן את השאלה אם כלל זה אמור אך ורק ביחס לחוקים שלטוניים...

הרב צבי סגרון זצ"ל

מאמרים

סיוע לנכרים במקרי אסון

בעת מקרי אסון במדינות שונות בעולם, נוהגת מדינת ישראל לשלוח משלחת סיוע הכוללת צוותים של חילוץ ואיתור, צוותי רפואה וכן...

הרב אבישי בן דוד

מאמרים

כשרותו של מי שעובר על איסור ערכאות לעדות קידושין

ההלכה קובעת כי קידושין ללא עדים אינם תקפים. לזהוּת עד קידושין יש משמעות רבה, ולכן מקפידים על כשרותו. ה'שלחן ערוך' פוסק...

הרב אריאל בר-אלי

מאמרים

הכרעה במחלוקת בדיני ממונות

במקרים רבים מגיע בית הדין למסקנה שההכרעה בתיק שבא לפניו תלויה במחלוקת בין הפוסקים, ונשאלת השאלה כיצד יש לנהוג במקרה כזה

הרב הלל גפן

מאמרים

האם מפלגה מחויבת למלא הסכמים שהיא חתומה עליהם?

ימי בחירות מתאפיינים בריבוי הבטחות ממנהיגים שונים המעוניינים לשווק בכך את מפלגתם. כל אדם מחויב לעמוד בדיבורו, וגם אם...

הרב אבישי בן דוד