משפט התורה

מאמרים

דין החפצים של הנטבחים ע"י הצוררים

מהו הדין של חפצי הנטבחים על ידי הצוררים? מהם עם סימנים, מהם בלי סימנים; מהם מגואלים בדמים, ומהם שאינם מגואלים בדמים....

הרב ד"ר רצון ערוסי

מאמרים

עיקר ותוספת במצוות 'יישוב ארץ ישראל'

נקודת המוצא של בירור זה היא שיטת הרמב"ן, שכלל את המצווה 'שנצטווינו לרשת הארץ' במניין תרי"ג מצוות. פוסקים רבים הלכו...

הרב יעקב זיסברג

מאמרים

כלים הלכתיים לדיון על פגיעה מינית

האם יש סמכות הלכתית למקבץ אנשים לדון בפגיעה מינית? הגוף היחידי המוסמך לטפל בתלונות פליליות במדינת ישראל הוא פרקליטות...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

חוקי התורה: קבלנות

במאמר זה המחבר סוקר כריתת הסכם הקבלנות והפסקתו, מועדים, סעדים שונים, תיקונים וסילוק ידו של קבלן, אסמכתא ואונאת ממון...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

חוקי התורה: פרשנות הסכם

במאמר זה המחבר סוקר כוונה מול לשון ההסכם, כוונה מול לשון ההסכם, כללי פרשנות הסכם, פרשנות הסכם על פי שיעור התמורה, סתירות...

הרב הלל גפן

מאמרים

הבריתות שבין הקב"ה לבין עם ישראל – פרט וכלל

במאמר זה המחבר מוכיח כי הבריתות אשר כרת ה' עם בני ישראל, הן נקודות הציון בהתפתחותו של עם ישראל, בעבר, בהווה ולעתיד לבוא

הרב בניהו שנדורפי

מאמרים

מדע מדינת תורתך (ב) – רעיון הברית כיסוד הדמוקרטיה

המאמר מבקש להציע את פתיחתו של בירור מקיף באשר ליסודות המשטר הנוהג בישראל – המשטר הדמוקרטי. זאת, על פי דרכה של תורה, הדרך...

ד"ר אורי בגנו

מאמרים

טענת התיישנות בבתי הדין הרבני בישראל

נעסוק בדינן של תביעות שהוגשו לבית הדין באיחור רב, של שנים מרובות, אבל הפעם נייחד את הדיבור להתייחסותם של בתי הדין הרבני...

הרב רצון ערוסי

מאמרים

חוקי התורה: מקח טעות עקב אי התאמה

לדין מקח טעות אין מקור בתורה, אלא הוא תוצאה של אומדן דעת בני אדם כפי המנהג המקובל. משמעות הדברים היא שההלכה בהקשר זה...

הרב אבישי קולין