משפט התורה

מאמרים

חוקי התורה: קבלנות

במאמר זה המחבר סוקר כריתת הסכם הקבלנות והפסקתו, מועדים, סעדים שונים, תיקונים וסילוק ידו של קבלן, אסמכתא ואונאת ממון...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

חוקי התורה: פרשנות הסכם

במאמר זה המחבר סוקר כוונה מול לשון ההסכם, כוונה מול לשון ההסכם, כללי פרשנות הסכם, פרשנות הסכם על פי שיעור התמורה, סתירות...

הרב הלל גפן

מאמרים

הבריתות שבין הקב"ה לבין עם ישראל – פרט וכלל

במאמר זה המחבר מוכיח כי הבריתות אשר כרת ה' עם בני ישראל, הן נקודות הציון בהתפתחותו של עם ישראל, בעבר, בהווה ולעתיד לבוא

הרב בניהו שנדורפי

מאמרים

מדע מדינת תורתך (ב) – רעיון הברית כיסוד הדמוקרטיה

המאמר מבקש להציע את פתיחתו של בירור מקיף באשר ליסודות המשטר הנוהג בישראל – המשטר הדמוקרטי. זאת, על פי דרכה של תורה, הדרך...

ד"ר אורי בגנו

מאמרים

טענת התיישנות בבתי הדין הרבני בישראל

נעסוק בדינן של תביעות שהוגשו לבית הדין באיחור רב, של שנים מרובות, אבל הפעם נייחד את הדיבור להתייחסותם של בתי הדין הרבני...

הרב רצון ערוסי

מאמרים

חוקי התורה: מקח טעות עקב אי התאמה

לדין מקח טעות אין מקור בתורה, אלא הוא תוצאה של אומדן דעת בני אדם כפי המנהג המקובל. משמעות הדברים היא שההלכה בהקשר זה...

הרב אבישי קולין

מאמרים

נשיאים, חברות מפוצלות ודמוקרטיה של משא ומתן

השיח סביב מערכת הבחירות, הרביעית במספר בתוך שנתיים, שהתרגשה על מדינת ישראל בחורף-אביב תשפ"א, מעלה קריאות לערוך שינויים...

ד"ר אורי בגנו

מאמרים

האם ראוי להקים צבא עוצמתי ביותר?

המאמר שלפנינו עוסק בשאלה האם ראוי להקים צבא בעל עוצמה רבה דבר המתבטא בימי המקרא בריבוי סוסים, האם התורה ממאנת להכיר...

הרב שבח שולמן

מאמרים

הריגת פורץ למכונית לאור ההלכה

האם לפי ההלכה היה זוכה אריה שיף להגנה שנתנה התורה להורג גנב 'הבא במחתרת'? במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלה זו והמסתעף ממנה –...

הרב משה גרינהוט

toraland whatsapp