כשרות כללי

מאמרים

טבלת מאפייני דגנים

בטבלה זו מובאים מיני הדגנים השונים השכיחים כיום, זיהויים אפשריים שלהם, ותיאורים בוטניים מרכזיים

מאמרים

שימוש במכונות קפה ציבוריות

מה דין כשרותם של מכונות קפה המוצבות במקומות כמו צימרים, בתי מלון ומקומות עבודה לשימושו של הציבור?

הרב יצחק דביר

מאמרים

פולמוס התרנגול: מכון התורה והארץ הכשיר את 'תרנגול הבראקל'

התרנגול שהובא במיוחד כדי למנוע בעיות כשרות, התגלה כבעייתי עוד יותר. במאמר ארוך וממצה קובע הרב יהודה עמיחי ממכון התורה...

מערכת למעשה

מאמרים

כשרות עוף הבראקל

לאחר חשש שמא התרנגולים בזמננו מוכלאים עם עופות לא כשרים, הביאו לארץ זן חדש - עוף הבראקל במאמר זה נדון האם הוא כשר על פי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת

המאמר עוסק בהלכות תולעים - הקשורים לקבוצת החרקים אך, בעבר התירו לאכול תולעים מסוימות שנמצאות בגבינה, מדוע והאם פער...

פרופ' זהר עמר

מאמרים

ברכה על הפרשת חלה עתידית

במאפיות רבות, המשגיח מפריש חלה בברכה מהעיסה הראשונה בתחילת היום, ולאחר מכן מפריש חלה מכל העיסות הנעשות במשך היום אך ללא...

מאמרים

חובת בירור הכשרות: הבהרה לתגובה

ב'אמונת עתיך' גיליון 112 (עמ' 146-141) פרסמנו מאמר בנושא: חובת בירור הכשרות גם במקום שיש בו תעודת כשרות.

כושרות

מאמרים

גנבים גויים במחסן יין

שאלה בעל מושב הכין יין בחביות, כיסה אותן בבד וקשר את הבד בחוט תיל המקיף את החביות. החביות הונחו במחסן. לבעל המושב יש...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שו"ת על צמחונות וטבעונות

מהי עמדת ההלכה בנוגע לצמחונות, האם יש חובה בהלכה לאכול בשר? ומה לגבי מוסריות וצער בעלי חיים?

הרב יהודה עמיחי