כשרות כללי

מאמרים

הפרשת חלה בעיסה שיועדה לכמה אנשים

אישה הלשה שני קילו של בצק, ובשעת הלישה היא מסופקת אם תחלק חצי מכמות הבצק לשכנתה באופן שלאף אחת לא תהיה עיסה עם שיעור...

הרב שי לוי

מאמרים

מילון מושגים בוטני

<br /><br /> מילון מושגים בוטני קצר (בסדר א-ב)

מאמרים

טבלת מאפייני דגנים

בטבלה זו מובאים מיני הדגנים השונים השכיחים כיום, זיהויים אפשריים שלהם, ותיאורים בוטניים מרכזיים

מאמרים

שימוש במכונות קפה ציבוריות

מה דין כשרותם של מכונות קפה המוצבות במקומות כמו צימרים, בתי מלון ומקומות עבודה לשימושו של הציבור?

הרב יצחק דביר

מאמרים

פולמוס התרנגול: מכון התורה והארץ הכשיר את 'תרנגול הבראקל'

התרנגול שהובא במיוחד כדי למנוע בעיות כשרות, התגלה כבעייתי עוד יותר. במאמר ארוך וממצה קובע הרב יהודה עמיחי ממכון התורה...

מערכת למעשה

מאמרים

כשרות עוף הבראקל

לאחר חשש שמא התרנגולים בזמננו מוכלאים עם עופות לא כשרים, הביאו לארץ זן חדש - עוף הבראקל במאמר זה נדון האם הוא כשר על פי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת

המאמר עוסק בהלכות תולעים - הקשורים לקבוצת החרקים אך, בעבר התירו לאכול תולעים מסוימות שנמצאות בגבינה, מדוע והאם פער...

פרופ' זהר עמר

מאמרים

ברכה על הפרשת חלה עתידית

במאפיות רבות, המשגיח מפריש חלה בברכה מהעיסה הראשונה בתחילת היום, ולאחר מכן מפריש חלה מכל העיסות הנעשות במשך היום אך ללא...

מאמרים

חובת בירור הכשרות: הבהרה לתגובה

ב'אמונת עתיך' גיליון 112 (עמ' 146-141) פרסמנו מאמר בנושא: חובת בירור הכשרות גם במקום שיש בו תעודת כשרות.

כושרות