כשרות המזון

מאמרים

עיבוד מזון שחייב בבדיקה

בפרק זה יתבאר בעז"ה באלו אופנים ניתן לעבד מזון בדרך של טחינה , ריסוק, סחיטה או בישול גם ללא בדיקה קודמת, ומתי יש לבדוק...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

הפרשת טבל הבלוע בכלים

אדם לש עיסה ולא הפריש ממנה חלה ובישלה בכלי והכלי בלע מן העיסה. האם יכול להפריש מן העיסה המבושלת בכדי לפטור את הבלוע בכלי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בשולי עכו"ם בתפוחי אדמה לבורקס

פירורי תפו"א מיובשים הובאו ארצה לצורך מילוי באפיית בורקס וכדו'. לאחר מכן נתברר שפתיתים אלו נאפו על ידי נכרים, האם יש...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חרקים בפטריות

המאמר עוסק בחרקים המצויים בקופסאות שימורים של פטריות

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בישולי עכו"ם בחליטה

האם יש בפעולת החליטה משום בישולי עכו"ם על מוצרי ירקות מעובדים ?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בדיקת מזון נגוע

המאמר עוסק בבדיקת מזון נגוע

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

המהדרין מן המהדרין (תגובה)

תגובות למאמרו של הרב יהודה עמיחי שליט"א-המהדרין מן המהדרין

הרב זאב וייטמן

מאמרים

מזון נקי שנמצאו בו חרקים

בפרק הקודם נתבאר שמיני מזון שבדרך כלל אינם נגועים - פטורים מבדיקה מפני שהם מוחזקים כנקיים. אולם פעמים שגם במזון נקי או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

חובת בדיקת המזון

ההלכה מחייבת לבדוק לפני האכילה כל מזון שמצויים בו חרקים או שדרכם להימצא בו

הרב יגאל הדאיה