כשרות המזון

מאמרים

דיני חרקים במזון-ב'

המאמר עוסק בדיני חרקים במזון-חרקים בשלבי גידול והתפוררות שונים

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

דיני חרקים במזון-א'

המאמר עוסק באיסור אכילת שרצים

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

בדיקת חרקים בהצפה במים

גרעיני חיטה שהוכנסו לתוך כלי מים רותחים לצורך בדיקה מחרקים וכתוצאה מכך צפו שלושה חרקים במים, לאחר מכן הוכנסו הגרעינים...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

בדיקת תהליך ייצור של ירקות מעורבים בקופסאות שימורים

המאמר עוסק בבדיקת תהליך ייצור של ירקות מעורבים בקופסאות שימורים

הרב שבתאי נאומבורג (מעבדת התורה והארץ)

מאמרים

זה טבעו של אדם - קצת בשר בצלחת

בשנים האחרונות נטען שהיהדות האמיתית מתנגדת לאכילת בשר, ומי שרוצה לנהוג ברוח התורה צריך להימנע מצריכת בשר. האמנם?

פרופ' ארי זיבוטפסקי ואוניברסיטת בר אילן

מאמרים

כשרות באולמות השמחה

ברצונינו במסגרת מאמר זה להעמיד את ציבור הקוראים על הבעיות המרכזיות הקשורות לכשרות באולמות, וזאת על מנת שיידע את מה לדרוש...

הרב שבתי נאומבורג

מאמרים

בשר עוף למהדרין

התבקשתי אפוא לתדרך את הציבור במושגי יסוד של כשרות למהדרין בעופות. בעיקר קיים בלבול במושג "חלק", מהי משמעותו בעופות, ומה...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

בדיקת העלים הפנימיים בכרוב

בבדיקות המעבדה התברר שישנה ירידה בנגיעות עלי כרוב. בעלים החיצוניים שכיחות החרקים גבוהה מאד ובעלים הפנימיים השכיחות יורדת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חיוב בדיקת מזון שנמצאו בו סימנים מחשידים

לאחר ט"ו בשבט - פירות שאין דרכם להתליע ונמצאו עליהם סימנים שייתכן שהם מעידים על התלעה. האם חל על הפירות חיוב בדיקה?

הרב אהוד אחיטוב