מאמרים

מאמרים

מחלוקת לשם שמים ומלכות בישראל שהיא לשם שמים

מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים כי מטרתה לברר את רצון ה', גם המלכות בישראל, באה מכוח דבר ה' בפי נביאיו, כי מטרתה לגלות את...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

"עלה נעלה וירשנו אותה"

לזכרו של מורנו ורבינו הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל. מו"ר עלה לגנזי מרומים בשבת קודש פרשת "שלח" י"ט סיוון תשנ"ה, פרשה המבררת...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

כילוי יבול תרומה במגזר הציבורי

במדינת ישראל מופרשות בכל שנה תרומה ותרומת מעשר בכמות של כ 60 אלף טון של פירות וירקות. מעבר לקושי הנפשי בהפסד פירות רבים...

הרב יצחק דביר

מאמרים

הלכות הבאת הביכורים למקדש

חג השבועות נקרא גם "יום הביכורים", כי ביום זה הביאו בבית המקדש את "מנחת בכורים" יחד עם "שתי הלחם". בנוסף לכך מיום זה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

משחק משפחתי לשבועות

'דרך הביכורים' הינו משחק חוויתי ומנהנה לכל המשפחה המשלב בתוכו למידה על מצוות הביכורים גם לומדים וגם נהנים...

מאמרים

תפילת הביכורים בשמיטה

חג השבועות נקרא בתורה גם 'יום הביכורים' על-שם שמזמן זה ואילך ניתן להביא את הפרי הראשון שביכר לבית-המקדש אל הכהן. בדברים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

'ירושלים של מטה' ו'ירושלים של מעלה'

לכבוד יום ירושלים, החל בכ"ח באייר, נעסוק במושג 'ירושלים של מעלה' וניתן משמעות נוספת למושג זה. ראשית נלמד להכיר את החיבור...

הרב צבי שורץ

מאמרים

חוקי התורה: פיצויי הסתמכות

הסתמכות היא מצב שבו נגרם הפסד ממוני לאדם מחמת הסתמכות על אדם אחר , עקב חוזה, ואף ללא חוזה או התחייבות מפורשת ביניהם....

הרב אבישי קולין

מאמרים

בתי דין של תורה בימינו – האם הם חזון בר יישום? (חלק ב')

אמר זה הינו חלקו השני והאמצעי של מאמר כולל, הדן באפשרות לקיים כיום מערכת משפטית חיה ורלוונטית על פי דין תורה. כבר בחלקו...

ד"ר שפרה מישלוב

toraland whatsapp