מאמרים

מאמרים

שמיטה ומדינה

תקומת מדינת ישראל מהווה נקודת ציון משמעותית ביחס לשמירת מצוות השמיטה, שהרי עם ישראל חזר לארצו וניתנה לו האפשרות לקיים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

גדרי איסור גיזום בשמיטה

'ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר'. בפסוק זה הוזכרה הזמירה כאחת מארבע המלאכות האסורות...

הרב דביר יצחק

מאמרים

עיקר ותוספת במצוות 'יישוב ארץ ישראל'

נקודת המוצא של בירור זה היא שיטת הרמב"ן, שכלל את המצווה 'שנצטווינו לרשת הארץ' במניין תרי"ג מצוות. פוסקים רבים הלכו...

הרב יעקב זיסברג

מאמרים

הטיפול בכרמים בשמיטה תשפ"ב

גידול ענבי מאכל וייצור יין ומיץ ענבים הקדושים בקדושת שביעית הם מהאתגרים המקצועיים וההלכתיים הקשים ביותר בשנת השמיטה....

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

מטיילים בשמיטה

האביב והפריחה קוראים למטיילים הרבים לצאת אל השטח ולהנות מפלאי הבריאה. בשנת השמיטה המפגש עם הטבע מחייב אותנו בתשומת לב...

הרב יצחק דביר

מאמרים

ברכת האילנות נוסח והלכות

אין לברך ברכת האילנות על ירקות וצמחים חד שנתיים, אלא על עץ פרי. לכתחילה ראוי להדר לברך בשדה שיש בה שני מיני אילנות,...

מאמרים

השקעה בחו"ל מול השקעה בחברות שאינן שומרות שבת

מה עדיף – להשקיע את הכסף בחברות שאינן שומרות שבת, או להשקיע בחו"ל? בעת האחרונה הולכת וגוברת התופעה שבה יועצי השקעות...

הרב שלמה אישון

מאמרים

נתינת פירות שביעית לגוי

האם מותר לתת פירות שביעית לגוי? האם מותר למנוע גוי לרכוש פירות שביעית בחנות? חנויות המשווקות יבול הקדוש בקדושת שביעית...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

כלים הלכתיים לדיון על פגיעה מינית

האם יש סמכות הלכתית למקבץ אנשים לדון בפגיעה מינית? הגוף היחידי המוסמך לטפל בתלונות פליליות במדינת ישראל הוא פרקליטות...

הרב אריאל בראלי

toraland whatsapp