מאמרים

מאמרים

אוצר הארץ - מיזם ייחודי

אוצר הארץ הוא מיזם ייחודי שהוקם לפני 21 שנה בהדרכת רבנים מנהיגי הדור מתוך הצורך בפתרונות הלכתיים לשיווק פירות וירקות...

מאמרים

שיקולים מערכתיים להמלצה על משחטות תעשייתיות

במאמר זה המחבר מתייחס בשלב הראשון לפרמטרים קבועים בכל המשחטות, ואח"כ סוקר שיטות תפעול של משחטות ומבחין בהבדלים שבין...

הרב תומר בן צבי

מאמרים

שיקולים מערכתיים להמלצה על בד"צים

כיצד אנו מחליטים איזה בד"ץ נמצא ברשימת ה'מומלצים' ואיזה בד"ץ לא נמצא ברשימה זו? כיצד ייתכן שחלק מהמוצרים של בד"ץ מסוים...

הרב תומר בן צבי

מאמרים

התמודדות הלכתית עם שאלת הנאמנות הזוגית

במאמר זה המחבר סוקר מבוא לשאלת הנאמנות הזוגית, החל מהגדרה של נאמנות זוגית אידיאלית כפי שהיא מתפרשת במקורות חז"ל, וכלה...

הרב שמעון בן שעיה

מאמרים

טבילה לשם סגולה בחודש התשיעי להיריון

המחבר מפרט כמה פרטים שבהם דנו הפוסקים האחרונים ביחס לטבילה במקווה בחודש התשיעי להיריון, לשם סגולה, עקב היותה מנהג ולא...

הרב עומר שפס

מאמרים

נאמנות אישה לחזור בה מהודאה על זנות במקום שהבעל מאמין שזינתה

האם האישה נאמנת לחזור בה מטענתה הראשונה שזינתה תחת בעלה, ומה דינם של בני הזוג במקרה שבו הבעל מאמין לטענתה השנייה ובמקרה...

הרב אריה כץ

מאמרים

חוקי התורה: קבלנות

במאמר זה המחבר סוקר כריתת הסכם הקבלנות והפסקתו, מועדים, סעדים שונים, תיקונים וסילוק ידו של קבלן, אסמכתא ואונאת ממון...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

חוקי התורה: פרשנות הסכם

במאמר זה המחבר סוקר כוונה מול לשון ההסכם, כוונה מול לשון ההסכם, כללי פרשנות הסכם, פרשנות הסכם על פי שיעור התמורה, סתירות...

הרב הלל גפן

מאמרים

הבריתות שבין הקב"ה לבין עם ישראל – פרט וכלל

במאמר זה המחבר מוכיח כי הבריתות אשר כרת ה' עם בני ישראל, הן נקודות הציון בהתפתחותו של עם ישראל, בעבר, בהווה ולעתיד לבוא

הרב בניהו שנדורפי

toraland whatsapp