במעגל השנה

מדריך הלכה

מידע הלכתי לט"ו בשבט

מנהגי היום, סדר אכילת הפירות וברכתם, כיצד נוהגים בט"ו בשבט שחל בשבת, ומה משמעותו של ט"ו בשבט לעניין ערלה ותרומות...

מדריך הלכה

סדר טו בשבט

סדר ט"ו בשבט להדפסה- בגרסאות שונות

מדריך הלכה

דיני ברכת הלבנה

דיני ברכת הלבנה באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכה

מדריך הלכתי לסליחות

מדריך הלכתי לאמירת סליחות, באדיבות פניני הלכה- הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכה

תעניות ותשעה באב

דיני הצומות הקלים וחמשת האיסורים הנוהגים בתשעה באב, באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכה

דיני בין המצרים

דיני שלושת השבועות ותשעת הימים: מוזיקה, בשר ויין, תספורת, כביסה, רחצה ועוד. באדיבות פניני הלכה -הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכה

יום ירושלים

דיני יום ירושלים: אמירת הלל, מנהגי אבלות ותחנון. באדיבות פניני הלכה -הרב אליעזר מלמד

מדריך הלכה

יום העצמאות

דיני יום העצמאות: אמירת הלל בברכה או ללא ברכה, הלל בלילה, שהחיינו, תספורת, ריקודים ועוד. באדיבות פניני הלכה -הרב אליעזר...

מדריך הלכה

ספירת העומר

דיני מצוות ספירת העומר, זמן הספירה, הסתפק אם ספר או שכח לספור, חיוב נשיפ בספירה ועוד. באדיבות פניני הלכה - הרב אליעזר...

toraland whatsapp