ארץ ישראל

וידאו

גבולות הארץ ומשמעותן חלק 1

הרב דוד אייגנר על גבולות ארץ ישראל ומשמעותן מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף...

מערכת למעשה

וידאו

ירושלים במאה ה-19 חלק 3

הרב דוד אייגנר על ירושלים במאה ה-19 מתוך סדרת שיעורים של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

ירושלים במאה ה-19 חלק 2

הרב דוד אייגנר על ירושלים במאה ה-19 מתוך סדרת שיעורים של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

ירושלים במאה ה-19 חלק 1

הרב דוד אייגנר על ירושלים במאה ה-19 מתוך סדרת שיעורים של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מערכת למעשה

וידאו

ההלכה והחקלאות המודרנית

ראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ב

הרב יהודה הלוי עמיחי

וידאו

צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה