ארץ ישראל

וידאו

צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה

וידאו

שמירת הסביבה בישוב בני דקלים

תיאור תהליך הקמת הישוב בחבל לכיש תוך כדי הקפדה על שמירת הסביבה

וידאו

קיימות והתיישבות, האם הקונפליקט מחוייב המציאות

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג  

יצחק מאיר

וידאו

בניין 'שטחים ירוקים' ומצוות ישוב ארץ ישראל

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג

הרב יהודה זולדן

וידאו

השבר והתקווה לאחר הגירוש

הרב יגאל קמינצקי מספר על הכאב שנגרם עקב ההרס הנורא שנעשה בגוש קטיף ולמכון התורה והארץ  - למרות הכל מאמינים וממשיכים...

מכון התורה והארץ

וידאו

כפר דרום - שגרת החיים עד הגירוש

שגרת החיים בישוב כפר דרום עד הגירוש בתשס"ה

וידאו

כפר דרום היסטוריה

סיפורו של כפר דרום מזמן התלמוד עד הקמת גרעין צופיה תש"ן

וידאו

גוש קטיף ביופיו ובחורבנו

החיים היפים שהיו בגוש קטיף נמוגו לאחר הגירוש. המקום הפך לשממה בזמן קצר.

וידאו

הקטנים והאמיצים

סרט מרגש על ילדי כפר דרום

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp