תרומות ומעשרות

וידאו

תרומה גדולה

סרטון הסבר בהיר וקצר על תרומה גדולה

משה הרשטיק

וידאו

קביעת שנת המעשר

סרטון הסבר בהיר וקצר על קביעת שנת המעשר

משה הרשטיק

וידאו

מעשר שני

סרטון הסבר בהיר וקצר על מעשר שני

משה הרשטיק

וידאו

מעשר ראשון ותרומת מעשר

הסבר בהיר וקצר על מעשר ראשון ותרומת מעשר

משה הרשטיק

וידאו

מעשר עני

הסבר בהיר וקצר על מצוות מעשר עני 

משה הרשטיק

וידאו

הסבר על נוסח הפרשת תרומות ומעשרות

סרטון קצר שמסביר על מצוות תרומות ומעשרות כפי שנהגה בימי המקדש וכפי שנוהגת בימינו. הסרטון כולל הסבר על נוסח ההפרשה ומפרט...

משה הרשטיק

וידאו

מצווה בדקה - מעשר שני

במסגרת פרוייקט להנגשת ערכי מצוות התלויות בארץ, הפיק מכון התורה והארץ את סדרת הסרטונים 'מצווה בדקה' והפעם סרטון תמציתי...