תרומות ומעשרות

וידאו

הפרשת תרומות ומעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות הלכה למעשה. הדגמה והסבר מפורט של נוסח ההפרשה.  

מכון התורה והארץ

וידאו

מצגת ללימוד הפרשת תרומות ומעשרות

המחשה של מצוות הפרשת תרומות ומעשרות בעבר וכפי שהיא נוהגת היום למעשה

מכון התורה והארץ

וידאו

מעשר כספים

מכון התורה והארץ