הארץ ומצוותיה

וידאו

הרכבה בירקות

טכנולוגיה חדשה בישראל מרכז נווה יער, מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה...

דר' מנחם אדלשטיין

וידאו

כלאי אילן

אגרונום שמעון אנטמן

וידאו

הנדסה גנטית בצמחים בישראל היום

רקע מדעי הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ב

דר' ארי שפר

וידאו

השבחת גידולים חקלאיים

החדרת גנים של יצורים אחרים לגידולים חקלאיים.הרה"ג יעקב אריאל מכהן כרב העיר רמת גן, וכנשיא מכון התורה והארץ.הכנס השנתי...

הרה"ג יעקב אריאל

וידאו

מניין שנות ערלה לעצים שנרכשו ממשתלה

הדרכה של מכון התורה והארץ לרכישת עצים ממשתלה למנין שנות ערלה.

הרב יואל פרידמן

וידאו

נצרים בעץ רימון

דין ערלה בנצרי עץ רימון

וידאו

פטל ואסנה

הכנס השנתי הכ"ד למצוות התלויות בארץ, התשע"ג פטל אוסנה ואוכמניות, סיווגם כאילן או ירק לעניין ערלה וברכות

הרב יואל פרידמן

וידאו

הגדרת אילן

שיעור למדני. הגדרת אילן חשובה להלכות רבות: ברכות, ערלה, כלאים, שמיטה ועוד. הרב יואל פרידמן מסכם את כל הנאמר בנושא מזמן...

הרב יואל פרידמן