הארץ ומצוותיה

וידאו

הפרשת תרומות ומעשרות

הפרשת תרומות ומעשרות הלכה למעשה. הדגמה והסבר מפורט של נוסח ההפרשה.  

מכון התורה והארץ

וידאו

מצגת ללימוד הפרשת תרומות ומעשרות

המחשה של מצוות הפרשת תרומות ומעשרות בעבר וכפי שהיא נוהגת היום למעשה

מכון התורה והארץ

וידאו

מעשר כספים

מכון התורה והארץ

וידאו

ההלכה והחקלאות המודרנית

ראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ הכנס השנתי הכ"ג למצוות התלויות בארץ של מכון התורה והארץ תשע"ב

הרב יהודה הלוי עמיחי

וידאו

צער בעלי חיים ואיכות הסביבה

תיאור התהליך המעבר מרפת ישנה לרפת חדשה

וידאו

שמירת הסביבה בישוב בני דקלים

תיאור תהליך הקמת הישוב בחבל לכיש תוך כדי הקפדה על שמירת הסביבה

וידאו

קיימות והתיישבות, האם הקונפליקט מחוייב המציאות

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג  

יצחק מאיר

וידאו

בניין 'שטחים ירוקים' ומצוות ישוב ארץ ישראל

כנס השנתי למצוות התלויות בארץ תשע"ג

הרב יהודה זולדן