נושאים שונים

וידאו

שבת התורה והארץ במלון שבע הקשתות

תודה לאל, גם השנה התקיימה שבת התורה והארץ והותירה במשתתפים טעם של עוד. זכינו לתפילות מרטיטות לב, סיורים ושיעורי תורה...

מערכת למעשה

וידאו

”תקוע אלפא לשמן“ - ייצור שמן למאכל, למאור ולמקדש בעת העתיקה

שיעור שהעביר פרופ‘ חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

מערכת למעשה

וידאו

התפתחות האגרוטכנולוגיה במטעי הזיתים והשפעתה על איכות השמן

שיעור שהעביר מר אהוד חנוך, ממ“ר ענף הזית במשרד החקלאות שה“ם

מערכת למעשה

וידאו

ברכה על שמן זית וברכה על דבר המזיק

שיעור שהעביר הרב יוסף צבי רימון שליט“א, ראש בית המדרש, המרכז האקדמי לב

מערכת למעשה

וידאו

ייצור וצריכת שמן זית בישראל כיום ומגמות לעתיד

שיעור שהעביר מר אורי יוגב, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים

מערכת למעשה

וידאו

אכיפת הכשרות על זיוף ועירוב שמנים בשמן הזית

שיעור שהעביר הרב רפאל יוחאי שליט“א, ראש המחלקה למניעת הונאה בכשרות ברה“ר לישראל

מערכת למעשה

וידאו

שמן מעצי זית הגדלים בשטחי יהודה ושומרון

שיעור שהעביר הרה“ג יעקב אריאל שליט“א, נשיא מכון התורה והארץ

מערכת למעשה

וידאו

נתינת מעשר עני מאז ועד היום

סרטו של משה הרשטיק

מערכת למעשה

וידאו

גדולה לגימה שמקרבת

שיעור שהעביר הרב דוד דודקביץ רב הישוב יצהר

מערכת למעשה