נושאים שונים

וידאו

היין של אבותינו

שיעור שהעביר פרופ' זהר עמר אוניברסיטת בר-אילן

מערכת למעשה

וידאו

חיפוי צמחי בכרם הגפן

שיעור שהעביר אורן בן סידון מנהל אגף אזור, משרד החקלאות

מערכת למעשה

וידאו

נגיעה ביין על ידי מי שאינו שומר שבת

שיעור שהעביר הרב יוסף צבי רימון

מערכת למעשה

וידאו

סתם יינם בבוצרת שנהוגה על ידי גוי

שיעור שהעביר הרב יעקב אריאל

מערכת למעשה

וידאו

שימוש בגידולי כיסוי בכרם

שיעור שהעביר הרב יהודה הלוי עמיחי

מערכת למעשה

וידאו

גמר מלאכת עשיית היין לתרומות ומעשרות

שיעור שהעביר הרב יואל פרידמן

מערכת למעשה

וידאו

הכנת יין ביקבים קטנים

שיעור שהעביר אהוד קווה יינן ובעל יקב הרא"ה

מערכת למעשה

וידאו

הכנת יין ביקבים תעשייתים

שיעור שהעביר שיקי ראוכברגר יקב טפרברג

מערכת למעשה

וידאו

נתינת כשרות על תוספים ביצור היין

שיעור שהעביר הרב ישי סמואל ראש מחלקת כשרות גולן

מערכת למעשה