בי"ז בתמוז הובקעה העיר הרב יעקב אפשטיין

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב'. שלושת השבועות נפתחים בתענית ציבור ומסתיימים בתענית ציבור. אך כאשר אנו סוקרים את אשר אירע בשתי התעניות, נראה שיש לחלק ביניהן. המשנה במסכת תענית (פ"ד מ"ו) מונה: 'חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב', ואחר כך היא...

גיבון גבינה בפרחים חקלאות

ייצור גבינה מפרחים? השיטה המפורסמת היא באמצעות אנזים שנמצא בדפנות הקיבות של בהמות. לקדמונים היו ידועים חומרי גיבון מן הצומח בעלי תכונות...

דין הרכבת אילן בידי גוי כלאי אילן והרכבות

נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר לבני נח". ואילו לדעת רבנן אין...

השפעת היער בישראל על האקלים ארץ ישראל וגאולה

בניינה של הארץ והפרחת שממותיה במאה וחמישים השנים האחרונות הטביעו את חותמם לא רק על ארץ ישראל אלא על העולם כולו, ורבים מעמי העולם משחרים לפתחה של ארצנו...

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר