ביכורים

ביכורים טבת עה

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים כסליו עה

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים חשוון עה

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים סוכות עה

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תשרי עה

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אלול עד

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים טו באב עד

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אב עד

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תמוז עד

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים סיון עד

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
toraland whatsapp